Migratie is niet weg te denken uit het maatschappelijk debat. De dominante stemmen in dit debat lijken migratie te zien als iets negatiefs dat in de eerste plaats zoveel mogelijk beperkt moet worden. Politici lijken ook steeds meer hun beleid hier op af te stemmen met steeds meer restrictieve en strengere procedures in België en de EU, en hoge hekkens en pushbacks aan de Europese buitengrenzen.   Dit alles houdt migratie niet tegen. Het dreigt vooral de mensenrechten van de migrant te schenden.

In België leven deels als gevolg van dit beleid vele tienduizenden mensen zonder wettig verblijf.  Sommigen van hen leven hier al 5, 10 soms zelf 20 jaar en langer. Ze ondersteunen onze samenleving met werk dat anders niet zou worden ingevuld. Ze hebben hier intussen een leven opgebouwd met buren, vrienden en kennissen. Hun kinderen zijn hier opgegroeid en lopen hier school. Sommigen durven niet terug, anderen kunnen simpelweg niet terug, voor weer anderen is er geen andere thuis meer. Velen hopen nog steeds wettelijke erkenning te krijgen die ze om allerlei redenen zijn misgelopen.  Intussen zijn ze het slachtoffer van uitbuiting en moeten ze overleven in extreem precaire situaties.

Het is tijd hun die kans te geven die ze willen grijpen: waardig leven en meebouwen aan onze samenleving. De huidige beleidsinitiatieven kunnen binnen een redelijke termijn onmogelijk een algemeen antwoord bieden aan deze onmenselijke realiteit.

Image
samen mensen zonder papieren versterken
"Ik wil hier werken, belasting betalen, leven. Niet meer, niet minder."

De Rol van Pax Christi

Pax Christi strijdt voor een positief migratiebeleid. Een beleid dat de migrant centraal zet en een kader creëert zodat migratie een verhaal van winnaars – de economie, de samenleving en de migrant zelf -  wordt. De internationale rechtsregels en de mensenrechten zijn de hoeksteen van dit beleid. 

Pax Christi ijvert om dringend werkt te maken van een duurzame oplossing voor de tienduizenden niet-erkende personen (sans-papiers) in België. Er is nood aan een hervorming van de verblijfsprocedures (bescherming, gezin en werk). Deze procedures moeten ook opengesteld voor wie zich op het grondgebied bevindt. Dit zal ervoor zorgen dat er in de toekomst veel minder niet-erkende mensen zullen zijn in België. Om nu tot een snelle en effectieve humane oplossing te komen is er nood aan een regularisatiecampagne op het simpele en heldere criteria van aantal jaar in België. 

Pax Christi werkt in deze strijd nauw samen met de niet-erkende mensen zelf. Ze zet activiteiten op om de stem van mensen zonder verblijfsstatus te versterken in onze samenleving, zoals de stadswandeling ‘Onzichtbaar Antwerpen’. Ze is één van de stichtende organisaties van 'In My Name - Nationaal platform - die in mei 2023 zijn eerste acties uitvoerde. Het platform strijdt voor een regeerakkoord in 2024 met een positief migratiebeleid en een duurzame oplossing voor niet-erkende mensen die hier leven in België.

Kansen of problemen? In My Name - nationaal platform

Lees hier de platformtekst van In My Name - nationaal platform

Ontdek de wandeling 'Onzichtbaar Antwerpen'

Image

Bénédicte Kusendila

Nieuws

Verslag
Op 10 juni werkten mensen zonder papieren mee op drie verschillende werkplekken in drie verschillende sectoren met een arbeidskrapte. In een Brusselse school ondersteunden ze de opvang van de kinderen tijdens de middagpauze. Zo konden de leerkrachten ...
Persbericht
Op 10 juni bieden mensen zonder wettig verblijf zich aan bij werkplekken in verschillende sectoren. Duizenden vacatures raken niet ingevuld in de zorg, de kinderopvang, de horeca en de retailsector. Werkgevers slaan een noodkreet en werknemers in ...
Standpunt
In een sterke verklaring en begeleidende video zijn de Belgische bisschoppen duidelijk: er moet een menswaardige oplossing komen voor de mensen zonder papieren in België. Pax Christi is bijzonder verheugd met de steun van de Belgisch bisschoppen om ...