Image

Sinds 1948 leven de mensen in Palestina en Israël in een situatie van oorlog, terreur, bezetting en onderdrukking. Bij de opsplitsing van het Brits mandaatgebied in Israël en Palestina barstte er zoveel geweld los, dat de Palestijnen spreken over Nakba of Catastrofe. De Nakba duurt voort. Van Palestina blijft nauwelijks iets over. Israël bezet grote delen van Palestina, verjaagt de mensen en bouwt er eigen steden. In de eigen staat ontwikkelde Israël een apartheidsregime. De bewegingsruimte voor verzet is hard gekrompen door draconische maatregelen.

Als reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober voert Israël een ongeziene aanval uit op Gaza met intussen meer dan 34.000 doden waar meer dan 14.000 kinderen en 8.400 vrouwen. Er vielen ook nog eens om en bij de 78.000. (30.04.24)

Op 26 januari sprak het Internationaal Gerechtshof over het risico op een genocide en vroeg Israël om dringende maatregelen om dit te vermijden. Tot op heden veranderde er niets.

Pax Christi pleit voor ....

Een einde aan de oorlog in Gaza 
Image
man wandelt op grote lege straat tussen kapotgeschouten gebouwen

Waarom ? 

De oorlog in Gaza heeft sinds 7 oktober 2023 al aan meer dan 30.000 Palestijnen en Israëli’s het leven gekost. Hoe langer dat de oorlog duurt, hoe meer slachtoffers zullen vallen. 

Hoe ?

 • Bepleiten van en toezien op een onmiddellijk staakt-het-vuren door de Belgische regering, ook binnen de EU en de VN; 
 • Bepleiten van onderhandelingen die een einde moeten maken aan het geweld; 
 • Bepleiten van het in acht nemen van het internationaal humanitair recht zo lang de oorlog verder gaat; 
 • Bieden van humanitaire hulp aan Gaza; 
 • Eens de oorlog gestopt Gaza helpen heropbouwen; 
 • Een actieve politiek voeren van niet-samenwerking met de Israëlische nederzettingen zoals voorgesteld door BDS beweging (Boycot, Disinvestment & Sanctions). 
Een politieke oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen 
Image
make hummus no walls

Waarom ? 

Hoe langer een politieke oplossing voor het conflict uitblijft, hoe meer dergelijke oorlogen zullen losbarsten waarbij geweld door de ene geweld uitlokt bij de andere actor. 

Dit is een spiraal van geweld en humanitaire trauma’s. 

Zolang er geen duurzame oplossing wordt uitgewerkt, zal de druk van de opvang van vluchtelingen wegen op de directe buurlanden, maar ook Europa. 

Hoe ?

 • Bepleiten van de erkenning van een Palestijnse staat die in vriendschappelijke relaties bestaat naast Israël; 
 • Op basis van het principe van collectieve veiligheid; 
 • Bepleiten van de stopzetting van de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël; 
 • Bepleiten van een stop op de bouw van Israëlische nederzettingen in Palestina; 
 • Voorzien van Belgisch en Europese ontwikkelingshulp voor Palestina. 
Een politieke oplossing voor het conflict tussen Israël en de buurstaten 

Waarom ? 

Hoe langer Israël en een deel van de Arabische (en moslim)wereld in onmin leeft met elkaar, hoe groter de kans op geweld en oorlog in de regio, met alle gevolgen van dien voor Europa (vb op vlak van humanitaire noden en opvang vluchtelingen). 

Hoe ?

 • Bepleiten van goed nabuurschap tussen Israël en de Arabische buurstaten en andere landen in de regio (zoals Iran); 
 • Op basis van het principe van collectieve veiligheid en regionale samenwerking; 
 • De eliminatie van massavernietigingswapens (kernwapens, chemische wapens, biologische wapens) in de regio 

De Rol van Pax Christi

Pax Christi Vlaanderen zet zich sinds haar oprichting in 1973 in voor de beëindiging van het geweld en het onrecht in Palestina en Israël. Wij klagen o.a. de Israëlische bezetting van Palestijns gebied aan, vragen een einde aan de onderdrukking en vervolging van Palestijnen en roepen op tot correcte labeling van producten uit de Bezette gebieden. Internationaal recht, duurzame vredesopbouw, verzoening en actieve geweldloosheid vormen de fundamenten voor ons werk. 

Pax Christi geeft een stem aan en werkt samen met mensen ter plaatse die moedig tegen het onrecht ingaan en zoeken naar andere wegen dan wapens en dodelijke geweld om tot duurzame vrede te komen. Pax Christi heeft ook bijzondere aandacht voor de positie van christenen in de regio. 

Pax Christi doet dit door acties op te zetten zoals stiltecirkels, of door mee te werken aan bankenacties. We organiseren inhoudelijke webinars en streamen verzoeningsinitiatieven. We laten mensen boodschappen van solidariteit sturen, of verspreiden opiniestukken via de media. We richten ons ook tot onze beleidsmakers. 

 

Image

Annemarie Gielen

Nieuws

Actie
Met pijn in het hart zien we de beelden van kinderen, vrouwen en mannen in Gaza, en de laatste weken zeker ook in Rafah. Zij kunnen geen kant meer uit. Wie zorgt voor hun veiligheid? Help ons de roep om vrede te versterken en stort voor 'Een Hart ...
Standpunt
Pax Christi steunt de vreedzame bezetting van universiteits- en hogeschoolgebouwen in verschillende steden. Eén van de pijlers van de actieve geweldloosheid is het samenwerken stopzetten met instanties of mensen die onrecht plegen. Dit is wat de ...
Aankondiging
De oorlog die vandaag wordt uitgevochten in Gaza is de zoveelste uitbarsting van geweld sinds de Nakba de Palestijnen in 1948 trof. Solidariteit betuigen met de slachtoffers is het minste dat we op 15 mei kunnen doen. Maar we vragen ook een ...

Webinars

Herbekijk de online ontmoeting met Maaike Machiels van Musalaha (Jeruzalem) en Toine van Teeffelen van AEI-Pax Christi (Bethlehem), die getuigen over de situatie van christenen in de door oorlog en geweld geteisterde regio. Dit gesprek vond plaats op 30 november 2023 op initiatief van de werkgroep Israël Palestina van Pax Christi Vlaanderen.
Al decennia woedt een conflict tussen Israëli’s en Palestijnen. Hoe kan het respect voor internationaal recht bijdragen tot vrede ? Kan president Biden een invloed hebben op het vredesproces ? En welke rol kan Europa hierin spelen? Wat is de kracht van Palestijnse en Israëlische mensenrechtenactivisten?
Welke investeringen dragen bij tot de illegale Israëlische nederzettingenindustrie onderzocht? Wat is de Belgische betrokkenheid? De coalitie 'Don't Buy into Occupation' zocht het uit.