Image

Krapte op de arbeidsmarkt? De helpende handen zijn er!

Migratie
Persbericht

Op 10 juni bieden mensen zonder wettig verblijf zich aan bij werkplekken in verschillende sectoren. Duizenden vacatures raken niet ingevuld in de zorg, de kinderopvang, de horeca en de retailsector. Werkgevers slaan een noodkreet en werknemers in deze sectoren ervaren continu hoge werkdruk door capaciteitstekort. Nochtans ligt een deel van de oplossing voor het grijpen. In België leven heel wat mensen zonder wettig verblijf die meteen ingeschakeld kunnen worden.

Op 14 en 15 juni vindt de jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie plaats met als thema de arbeidsmarktintegratie van personen van buiten de EU. De initiatiefnemers van deze actie breken een lans om eindelijk de noden op de arbeidsmarkt te koppelen aan mensen zonder wettig verblijf met de juiste competenties en/of diploma’s. Een koppeling met alleen maar winnaars: de werkgevers, de migrant, de samenleving en de economie.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is vandaag een belangrijke zorg voor de samenleving, omdat de economische motor erdoor dreigt te gaan sputteren. Het tekort aan werknemers was voor de coronacrisis al een probleem, maar neemt nu buitensporige proporties aan. Als er niet wordt ingegrepen zal het probleem de komende jaren alleen maar erger worden. Eén van de maatregelen die op dit ogenblik wordt genomen, is dat er over de landsgrenzen heen wordt gekeken om mensen te zoeken voor moeilijk in te vullen vacatures. Mensen van buiten de EU kunnen, onder bepaalde voorwaarden, verblijfsrecht in België krijgen als ze hier komen werken.

Een deel van de oplossing ligt in België.

Op het Belgisch grondgebied verblijven op dit ogenblik naar schatting ook 150.000 mensen zonder wettig verblijf die geen toegang krijgen tot de (legale) arbeidsmarkt. Dit is een enorm potentieel dat we vandaag verloren laten gaan. Het gaat om mensen met dromen en talenten. Hun kinderen lopen hier vaak school, ze kennen het land en ze staan te trappelen om bij te dragen: in de vorm van betaald werk en in de vorm van bijdragen aan onze sociale zekerheid dus. Heel wat mensen die nu geen recht hebben op een wettig verblijf, beschikken over zowel de talenten als de diploma’s om onmiddellijk te starten in sectoren die smeken om competente werknemers. Alleen laat het wettelijk kader dit vandaag niet toe. Het resultaat is dat de vacatures niet ingevuld raken of dat ze noodgedwongen kiezen voor zwartwerk zonder sociale bescherming en in veel gevallen met economische uitbuiting tot gevolg.

Een gedurfder én pragmatischer beleid

Een degelijk wettelijk kader heeft alleen maar winnaars. Werkgevers uit knelpuntsectoren kunnen eindelijk de openstaande vacatures invullen. Ander personeel krijgt de ademruimte die het verdient. Mensen die hier al jaren niet anders willen, kunnen eindelijk hun – officieel – steentje bijdragen aan de samenleving. Bovendien wordt dan meteen ook economische uitbuiting in het zwarte circuit aangepakt waar mensen zonder verblijfsvergunning anders aan overgeleverd zijn. Daarnaast gaan ook de inkomsten van de overheid omhoog, want nu ze een verblijfsvergunning hebben, kunnen ze eindelijk ook hun steentje bijdragen aan de belastingen en sociale zekerheid.  Daarom willen we, aan de vooravond van de werkgelegenheidsconferentie, oproepen voor een gedurfder én pragmatisch arbeidsmarktbeleid. Hieronder verstaan we onder meer: 

 • Toegang voor mensen die al in België wonen, maar zonder wettig verblijf, tot het invullen van een knelpuntberoep. Deze job geeft dan ook recht op een verblijfstatus.
 • Toegang voor mensen zonder wettig verblijf tot een opleiding om een knelpuntberoep in te vullen. Zo krijgen ze kansen om hun droom nastreven én hun steentje bij te dragen aan onze samenleving.
 • Een kader voor verblijf op basis van arbeid dat erop gericht is om misbruik en uitbuiting van alle buitenlandse werknemers tegen te gaan. 

Actie 10 juni

Om onze boodschap kracht bij te zetten organiseren we op 10 juni op verschillende plaatsen in een actie. Op deze dag draaien enkele mensen zonder wettig verblijf mee in knelpuntberoepen. Met de symbolische actie willen de ondertekenaars van de actie tonen dat deze mensen in een kwetsbare positie perfect ingezet kunnen worden in een knelpuntsectoren.

Actie Brussel 

Doel: mensen zonder wettig verblijf steken een handje toe bij de kinderopvang op de speelplaats van een school.

Locatie: De Kleurdoos, Moutstraat 24, 1000 Brussel

Timing: persmoment om 11u20.

Contactpersoon: Riet Dhondt, 0476 40 80 41

Actie Brugge

Doel: mensen zonder wettig verblijf steken een handje toe bij de verzorging van ouderen in een woonzorgcentrum.

Locatie: WZC Westevier, Speelpleinlaan 44, 8310 Brugge

Timing: persmoment om 14u30

Contactpersoon: Daniël Alliët, 0473 27 10 27

Actie Antwerpen

Doel: Mensen zonder wettig verblijf steken een handje toe in de horeca

Locatie: Bar Chapel, Kerkstraat 150, 2060 Antwerpen

Timing: persmoment om 17u30 (actie start om 15u30)

Contactpersoon: Olivier Forges, 0495 25 71 52

 

Deze actie wordt ondersteund door

 • House of Compassion, alias Begijnhofkerk 
 • Vriendschap Zonder Grenzen 
 • ACV
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
 • Pax Christi Vlaanderen
 • Beweging.net 
 • Vlaams ABVV
 • In My Name 
 • Filet Divers
 • Bar Chapel
 • VLOS
 • Hart Boven Hard
 • 11.11.11
 • Christelijke Mutualiteit 
 • SAAMO
 • Kifkif
 • Pigment vzw 
 • Recht op Migratie 
 • Casablanca en Casonovo
 • Belgian Anti Poverty Network
 • Huis Van Vrede 
 • Ld³-dienstencentra
 • Baita, sociaal verhuurkantoor en soc.econ
 • Brussels Platform Armoede 
 • Limburgs Platform Mensen op de Vlucht 
 • SOCK vzw 
 • Victoria Deluxe
 • Halle Zonder Grenzen 
 • Réginald Moreels, dokter, gewezen minister van ontwikkelingssamenwerking
 • Walter Zinzen, gewezen VRT-journalist
 • Kris Smet, gewezen VRT-journalist
 • Jan De Volder, Sant’ Egidio
 • Hugo Van Dienderen, voormalig volksvertegenwoordiger  
 • Luc Vankrunkelsven, Norbertijn 
 • Jef Devisscher, Priester 
 • Geert Dedecker, Priester 
 • Benoit D’Hondt, Advocaat 
 • Lebuin D’Haese, Kunstenaar