Image
vrouw met drie kinderen in tranen en in puin

De oorlog in Oekraïne raakt ons hard. De agressieve invasie door het Russisch leger kwam voor de meesten als een donderslag bij heldere hemel. Het Russisch leger gebruikt extreem geweld, Oekraïne weert zich. Waar liggen de wortels van deze oorlog? Hoe is het zover kunnen komen?

De rol van Pax Christi

Pax Christi Vlaanderen werkt al dertig jaar aan meer vrede, veiligheid en democratie in Oost-Europa. Internationaal recht, duurzame vredesopbouw, verzoening en actieve geweldloosheid vormen de fundamenten voor ons werk. Samen met partners ter plaatse.

De oorlog in Oekraïne raakt ons hard. Pax Christi wil een platform geven aan die stemmen die bij deze Russische agressie zoeken naar andere wegen dan wapens en dodelijke geweld om te komen tot duurzame vrede. Een weg die zoekt naar de-escalatie en een diplomatiek onderhandelde vrede. 

Pax Christi doet dit door analyses te schrijven en opinies in de pers te brengen. We organiseren acties en campagnes (zoals betogingen, vredeswakes en stiltecirkels). We richten ons tot onze beleidsmakers om werk te maken van een echte vredespolitiek en internationaal te ijveren voor vredesdiplomatie en onderhandelingen. 

Image

Annemarie Gielen

Image
stiltecirkel voor vrede in Oekraïne in Gent
Word vrijwilliger

De oorlog in Oekraïne bracht een golf van verontwaardiging op gang, maar ook veel vragen.  Zit jij ook met vragen? En wil je hierover van gedachten wisselen met anderen? Wil je je verontwaardiging omzetten in actie?

Agenda

21/09/2023
Vlaanderen
De aanslepende oorlog in Oekraïne is letterlijk en figuurlijk een mijnenveld geworden waar niemand ongeschonden uitgeraakt. Oorlogstaal overheerst de media maar er is nood aan een ander geluid! In de periode tussen 21 september (Internationale Vredesdag) en 11 november 2023 (Wapenstilstand WOI organiseren vrijwilligers overal te lande flashmobs
30/09/2023
Westmalle
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wordt op regelmatige basis een stiltecirkel georganiseerd in Westmalle. De oorlog woedt ook vandaag in alle hevigheid voort. Zicht op vrede is er niet. Solidariteit met de slachtoffers is er des te meer, evenals een roep om vrede.Kom zaterdag 30 september om 17u naar het grasveld bij het gemeentehuis in

Nieuws

Over Oekraïne praat iedereen in oorlogstaal. Toch zijn er genoeg mensen die willen dat die oorlog stopt. Zing je in een koor ? Ken je mensen die dat doen? Geef vrede een stem door mee te doen aan de flashmobs in Vlaanderen.
Verslag
Met een ontroerend mooie compositie werd de eerste editie van Dialogen op het Dak van het PAKT een memorabel event. Lev en Oleksii beroerden de zielen en dat terwijl een hevige oorlog tussen hun landen woedt.
Standpunt
Na de inval van Rusland in Oekraïne kwam een brede beweging onder de naam Europe for Peace and Solidarity op gang. In juni 2023 bezorgde de Belgische tak een visietekst aan de Belgische politici.

Webinars

Op 24 februari 2023 ging de oorlog in Oekraïne zijn tweede jaar in. Hoe kon dit gebeuren? Had dit vermeden kunnen worden? Hoe geraken we hier uit? DeWereldMorgen ging er over in gesprek met Annemarie Gielen van Pax Christi, Ludo De Brabander van Vrede vzw en Tom Sauer, professor aan de Universiteit Antwerpen en bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen.
Enkele weken na de start van de oorlog drong zich een analyse op. Hoe is het zover kunnen komen? En welke stappen kunnen we nemen? Met getuigenis uit Oekraïne en Rusland.