Herbekijk de online ontmoeting met Maaike Machiels van Musalaha (Jeruzalem) en Toine van Teeffelen van AEI-Pax Christi (Bethlehem), die getuigen over de situatie van christenen in de door oorlog en geweld geteisterde regio. Dit gesprek vond plaats op 30 november 2023 op initiatief van de werkgroep Israël Palestina van Pax Christi Vlaanderen.
Op 1 maart 2023 organiseerde Pax Christi Vlaanderen samen met het Centrum voor Vredesethiek en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een studiedag over 'Kleine goedheid en politieke liefde'. Herbekijk hier het tweede deel van de studiedag.
Op 1 maart 2023 organiseerde Pax Christi Vlaanderen samen met het Centrum voor Vredesethiek en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een studiedag over 'Kleine goedheid en politieke liefde'. Herbekijk hier het eerste deel van de studiedag.
Op 24 februari 2023 ging de oorlog in Oekraïne zijn tweede jaar in. Hoe kon dit gebeuren? Had dit vermeden kunnen worden? Hoe geraken we hier uit? DeWereldMorgen ging er over in gesprek met Annemarie Gielen van Pax Christi, Ludo De Brabander van Vrede vzw en Tom Sauer, professor aan de Universiteit Antwerpen en bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen.
Enkele weken na de start van de oorlog drong zich een analyse op. Hoe is het zover kunnen komen? En welke stappen kunnen we nemen? Met getuigenis uit Oekraïne en Rusland.
Al decennia woedt een conflict tussen Israëli’s en Palestijnen. Hoe kan het respect voor internationaal recht bijdragen tot vrede ? Kan president Biden een invloed hebben op het vredesproces ? En welke rol kan Europa hierin spelen? Wat is de kracht van Palestijnse en Israëlische mensenrechtenactivisten?
Welke investeringen dragen bij tot de illegale Israëlische nederzettingenindustrie onderzocht? Wat is de Belgische betrokkenheid? De coalitie 'Don't Buy into Occupation' zocht het uit.
Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 1 met Robi Damelin van de organisatie Parents Circle. Het vredesinitiatief verenigt Palestijnse en Israëlische families die allen iemand dierbaar hebben verloren in het conflict, Robi verloor haar zoon.
Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 1 met Robi Damelin van de organisatie Parents Circle. Het vredesinitiatief verenigt Palestijnse en Israëlische families die allen iemand dierbaar hebben verloren in het conflict, Robi verloor haar zoon.
Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 4 met Jo Berry van de organisatie Building Bridges for Peace die ze oprichtte naar het verliezen van haar vader in een bomaanslag opgeëist door de IRA.
Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 3 met Ljuljjeta Goranci Brkić van de Nansen Dialogue Centre in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Een Noors initiatief dat in 1995 van start ging, in het heetst van de etnische strijd in voormalig Joegoeslavië.
Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 4 met Nart Izhak van Olive Branch, een Syrische organisatie die ontstond in 2012 bij het begin van de burgeroorlog in Deraa, het Zuiden van het land.
Laura De Grève werkt als experte internationaal humanitair recht voor het Rode Kruis Vlaanderen. Laura vertelt ons over de implicaties van het inzetten van killer robots voor het internationaal humanitair recht.
Drones worden sinds de laatste jaren steeds vaker gebruikt voor oorlogsvoering op afstand. Helaas ontbreken nog steeds internationale normen en standaarden voor het gebruik van drones. Naar aanleiding van de aankoop van 4 SkyGuardian-drones door België en de mogelijkheid om deze te bewapenen een panelgesprek. Wat zijn de gevaren? Waar moeten we rekening mee houden?
Wat als autonome wapensystemen met artificiële intelligentie weldra zelf beslissen over leven en dood? Is er niet dringend nood aan een internationaal verbod, nu het nog kan. Een gesprek over robotica, ethiek en internationale recht.
80 jongeren - de helft met, de andere helft zonder een vluchtverleden - uit 4 landen gingen een uitdaging aan: concrete oplossingen ontwikkelingen voor de polarisatie die ontstaat bij het thema van 'vluchtelingen en migratie'. Ontdek hun acties, met 3 keynote speakers op het snijvlak van 'jongeren en migratie'.
Olivier Forges (Pax Christi) en Geertrui Verdonck vertellen over hun ervaringen met werken met mensen in detentie. De één als projectwerker met participatief dramatechnieken, de ander vanuit de positie van aalmoezenier.
Jan De Cock ontmoette gevangenen over heel de wereld, steeds weer stootte hij op verhalen van vergeving en verzoening. Hij getuigt over deze bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen. In België is hij de bezieler van Without Walls, een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij.
Over de kwetsbaarheid van vredesethiek in en na coronatijden.
Hoe is het huidig strafsysteem met gevangenisopsluiting ontstaan? Werkt het huidig systeem van detentie of schiet het haar doel voorbij? Slagen we erin mensen na hun straf een nieuwe kans te geven? Webinar met onder meer getuigenis van dader en slachtoffer en interventies van een procereur des konings, penitentiair beambten en een bemiddelaar.
De gevangenis wordt vandaag radicaal in vraag gesteld. Niet alleen in de Europese instellingen, maar ook binnen organisaties op het terrein én op academische, gerechtelijk en economisch vlak. Een gesprek met een academici, aalmoezenier en gevangenisdirecteur.
Wat zegt de encycliek ‘Fratelli tutti’ over vrede? Welke plaats kunnen dialoog, herstel en vergeving innemen in ons leven? Hoe ga je om met conflict, onrecht en geweld op je pad? Bestaat een ‘rechtvaardige oorlog’?
Wat zijn de standpunten en wegen vooruit voor het VN Verbodsverdrag op Kernwapens op de eerste Meeting of States Parties? Gesprek tussen experten en beleidsmakers.
Nadia Nsayi verweeft in 'Dochter van de dekolonisatie' haar eigen familiegeschiedenis met 100 jaar Congo. Haar debuut als auteur is een persoonlijke reis door België en Congo, die afsluit met een prangende oproep voor een oprecht dekolonisatieproces. Els Schelfhout, Jo Hanssens, Sarah Agyemang en Lieve Herijgers, 'personages' uit het boek gaan in gesprek met Nadia Nsayi. Een aanrader, niet enkel om te herbeluisteren maar ook om concreet mee aan de slag te gaan!