Image
legerhelikopters onderweg tegen een ondergaande zon
Wapens leiden niet tot veiligheid

We leven in een wereld met oorlog. De inval van Rusland in Oekraïne bracht dat besef terug dichterbij. De oorlog is echter op vele plaatsen in de wereld: Afghanistan, Syrië, Jemen… De verschrikkingen ervan dwingen ons om keuzes te maken en oplossingen te zoeken. Overgaan tot bewapening om onszelf te beschermen lijkt logisch, maar is dat niet altijd. Het blijft belangrijk om, ook in het heetst van de strijd, in te zetten op dialoog en samenwerking. Beter nog is om de drijfveren van conflict te onderzoeken en op die manier aan conflictpreventie te doen opdat er geen geweld uitbreekt in de eerste plaats. Toch stellen we vast dat de militaire uitgaven wereldwijd nog nooit zo hoog waren. In 2021 werd er meer dan € 2 biljoen uitgegeven aan wapens. Dus nog voor de oorlog in Oekraïne uitbrak en de defensiebudgetten nog omhoog schoten.

De rol van Pax Christi

Pax Christi ziet conflicten als inherent aan samenleven. Ze bieden ons groeikansen wanneer we er op een constructieve manier mee omgaan. Zo ook op internationaal niveau. Omdat internationale conflicten zelden duurzaam opgelost geraken door wapengekletter, ijvert Pax Christi voor diplomatie en dialoog. 

Pax Christi stelt daarbij de menselijke en collectieve veiligheid centraal. Onze veiligheid kan namelijk niet los gezien worden van de veiligheid van mensen in Afghanistan, Oekraïne of Syrië. Door te focussen op internationale samenwerkingsmechanismen als de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zorgen we ervoor dat vreedzame samenwerking en conflictpreventie centraal staan. Dit doen we door in te zetten op een vermindering van de militaire budgetten, internationale afspraken en akkoorden, vredesgesprekken en investeringen in vredesopbouw.

 

Pax Christi pleit voor ...

Een verhoging van taken en uitgaven voor conflictpreventie en vredesopbouw, en een beperking van de taken en uitgaven voor louter militaire doeleinden

Waarom ? 
Image
tank gemaakt van geld

Omdat de verhoogde wapenwedloop vooral de wapenindustrie ten goed komt en het tegenovergestelde effect heeft dan wordt ‘verkocht’: er vallen meer doden en gewonden, de algemene veiligheid wordt ondermijnd, en het lokt tegenreacties uit van andere staten. En ook omdat de NAVO lidstaten gezamenlijk al veel meer uitgeven dan bijvoorbeeld Rusland: $1.200 miljard versus $120 miljard (per jaar). Alleen al de Europese NAVO lidstaten geven $380 miljard uit aan defensie. Investeren in conflictpreventie en vredesopbouw brengt meer veiligheid, zorgt voor groeikansen en is kostenefficiënt.

Hoe ?
  • Door uitgaven voor veiligheid te herdefiniëren naar alle domeinen die zorgen voor een voelbaar grotere veiligheid voor iedereen: bijvoorbeeld uitgaven voor binnenlandse veiligheid, civiele bescherming, en ontwikkelingshulp meenemen onder de noemer ‘menselijke veiligheid’;
  • Door meer samen te werken binnen de EU (pooling and sharing) zodat bepaalde militaire taken afgestoten kunnen worden. De winst kan dan geïnvesteerd worden in conflictpreventie en vredesopbouw, maar ook in civiele bescherming en internationale solidariteit zoals ontwikkelingssamenwerking.

Een buitenlands beleid met aandacht voor structurele noden en behoeften op de langere termijn zoals conflictpreventie en klimaat

Waarom ? 

Omdat conflicten zullen blijven opflakkeren als er niets gedaan wordt aan de structurele noden en behoeften die aan de grondslag ervan liggen. De gevolgen van de opwarming van de aarde maken daar deel vanuit.

Image
kind toont lege fles water aan soldaat
Hoe ?
  • Door veel meer middelen en energie te steken in conflictpreventie, internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking;
  • Door lange-termijn issues zoals de opwarming van de aarde alle aandacht te geven, en dit door doortastende maar ook sociaal rechtvaardige maatregelen hiertegen te nemen op nationaal vlak en tegelijkertijd actie te bepleiten op internationaal niveau.

 

Image
Manifest voor Vrede

De werkgroep Veiligheid en Ontwapening van Pax Christi schreef een 'Manifest voor Vrede' dat een duidelijke piste naar collectieve veiligheid en duurzame vrede uittekent.

 

Image

Naomi Zoka

Agenda

24/07/2024
Gent
In de jaarlijkse Gentse Feestendebatten mag Annemarie Gielen op 24 juli 2024 het woord nemen over de huidige oorlogsrethoriek en het gebrek aan vredestaal. Ze zit samen met Ludo De Brabander (Vrede), Johan Depoortere (oud-VRT-journalist) en Jonathan Holslag (docent VUB) in een panel.
04/08/2024
Gent
Op 6 en 9 augustus 1945 lieten zo’n 210.000 inwoners van Hiroshima en Nagasaki het leven nadat de VS twee atoombommen dropte op deze Japanse steden. In de weken, maanden en jaren nadien vielen nog meer mensen ten prooi aan de schadelijke gevolgen van de nucleaire bombardementen. Op zondag 4 augustus herdenkt het Vredesoverleg Gent (waar Pax Christi
21/09/2024
Leuven
Meer menselijke warmte en oprechte verbinding, daar kunnen we samen voor zorgen. De Internationale dag van de Vrede is een prachtige aanleiding en de abdijtuin van Parcum in Leuven is een verrassend decor. RESERVEER HIER GRATIS JE PLEK aan de Langste Vredestafel!

Nieuws

Verslag
Naomi Zoka, Bewegingswerker Veiligheid & Ontwapening bij Pax Christi Vlaanderen, heeft deelgenomen aan de tweede sessie van het voorbereidende comité voor de Review Conference van 2026 van de partijen bij het Verdrag inzake de non-proliferatie van ...
Verslag
Op 15 juni 2024 vond er een klimaatconferentie plaats aan de Universiteit van Antwerpen. Vragen over de relatie tussen klimaat en oorlog zijn meer dan ooit relevant. De impact van klimaatverandering ligt niet meer in de toekomst, maar is nu al ...
Actie
Tussen 21 september (Internationale Dag van de Vrede) en 11 november (Wapenstilstand) nodigen we je uit om deel te nemen aan de Vredesboom-actie. Word een vrijwilliger in je stad en plant een Vredesboom in je stad om nationale grenzen te overstijgen ...

Webinars

Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 1 met Robi Damelin van de organisatie Parents Circle. Het vredesinitiatief verenigt Palestijnse en Israëlische families die allen iemand dierbaar hebben verloren in het conflict, Robi verloor haar zoon.
Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 4 met Jo Berry van de organisatie Building Bridges for Peace die ze oprichtte naar het verliezen van haar vader in een bomaanslag opgeëist door de IRA.
Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 3 met Ljuljjeta Goranci Brkić van de Nansen Dialogue Centre in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Een Noors initiatief dat in 1995 van start ging, in het heetst van de etnische strijd in voormalig Joegoeslavië.