Image
legerhelikopters onderweg tegen een ondergaande zon
Wapens leiden niet tot veiligheid

We leven in een wereld met oorlog. De inval van Rusland in Oekraïne bracht dat besef terug dichterbij. De oorlog is echter op vele plaatsen in de wereld: Afghanistan, Syrië, Jemen… De verschrikkingen ervan dwingen ons om keuzes te maken en oplossingen te zoeken. Overgaan tot bewapening om onszelf te beschermen lijkt logisch, maar is dat niet altijd. Het blijft belangrijk om, ook in het heetst van de strijd, in te zetten op dialoog en samenwerking. Beter nog is om de drijfveren van conflict te onderzoeken en op die manier aan conflictpreventie te doen opdat er geen geweld uitbreekt in de eerste plaats. Toch stellen we vast dat de militaire uitgaven wereldwijd nog nooit zo hoog waren. In 2021 werd er meer dan € 2 biljoen uitgegeven aan wapens. Dus nog voor de oorlog in Oekraïne uitbrak en de defensiebudgetten nog omhoog schoten.

De rol van Pax Christi

Pax Christi ziet conflicten als inherent aan samenleven. Ze bieden ons groeikansen wanneer we er op een constructieve manier mee omgaan. Zo ook op internationaal niveau. Omdat internationale conflicten zelden duurzaam opgelost geraken door wapengekletter, ijvert Pax Christi voor diplomatie en dialoog. 

Pax Christi stelt daarbij de menselijke en collectieve veiligheid centraal. Onze veiligheid kan namelijk niet los gezien worden van de veiligheid van mensen in Afghanistan, Oekraïne of Syrië. Door te focussen op internationale samenwerkingsmechanismen als de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zorgen we ervoor dat vreedzame samenwerking en conflictpreventie centraal staan. Dit doen we door in te zetten op een vermindering van de militaire budgetten, internationale afspraken en akkoorden, vredesgesprekken en investeringen in vredesopbouw.

 

Image
mensen met koffie rechtstaand in vergadering
Word vrijwilliger

Wil je graag bijdragen aan een veiligere wereld? Geloof je ook in de kracht van internationale afspraken en vredesdiplomatie? Grijpen onze beleidsmakers volgens jou te snel naar een discours van militaire oplossingen? Moet investeringen focussen op vredesopbouw en niet nog eens op meer wapens? Sluit je aan bij de werkgroep en zet acties op, schrijf opinies of informeer medeburgers.

Nieuws

Verslag
In vele Vlaamse gemeentes kreeg vrede wat meer stem dankzij muzikale vredesbouwers. We zijn met velen die hopen op een andere aanpak van conflicten. Zowel in Oekraïne, maar ook Israël en Palestina en natuurlijk weten we dat ditzelfde ook geldt voor ...
Artikel
Naar aanleiding van 60 jaar Pacem in Terris formuleren de Belgische bisschoppen een mogelijke weg naar vrede.
Vredeskansel uitgesproken door Emmelien Lievens in de Sint-Michielskerk Vredeskerk in Leuven op 5 augustus 2023. Emmelien Lievens is coördinator van Vrede vzw Van stage naar kansel Ik wil graag beginnen met jullie te vertellen hoe ik zelf kennis ...

Webinars

Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 1 met Robi Damelin van de organisatie Parents Circle. Het vredesinitiatief verenigt Palestijnse en Israëlische families die allen iemand dierbaar hebben verloren in het conflict, Robi verloor haar zoon.
Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 4 met Jo Berry van de organisatie Building Bridges for Peace die ze oprichtte naar het verliezen van haar vader in een bomaanslag opgeëist door de IRA.
Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 3 met Ljuljjeta Goranci Brkić van de Nansen Dialogue Centre in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Een Noors initiatief dat in 1995 van start ging, in het heetst van de etnische strijd in voormalig Joegoeslavië.