Achter de leuke naam WIP, wat de afkorting is van Werkgroep Israël-Palestina, gaat een actieve groep mensen schuil, die het lot van de onderdrukten in Palestina en Israël wil verbeteren. 4 à 5 keer per jaar komen ze samen om activiteiten voor te bereiden en uit te voeren, om publicaties, opiniestukken of Q&A’s op te stellen en de actualiteit te delen.

De WIP-activiteiten zijn op dit moment gericht op volgende terreinen: solidariteit met Palestijnse christenen aanscherpen, oproepen tot desinvesteren in economische activiteit in de door Israël bezette gebieden, tegengewicht bieden aan de framing van mensenrechtenverdedigers als antisemieten en sensibiliseren over de situatie van apartheid en repressie. 

Interesse of vragen?

Wil je graag eens kennismaken en horen wat er momenteel gebeurt? Ben je geïnteresseerd maar weet je niet hoeveel er van je verwacht wordt? Wil je wel meehelpen, maar enkel voor een afgebakend engagement?  Stuur vrijblijvend een mail naar Annemarie en bekijk samen hoe je als vrijwilliger de werking kan versterken. 

Image

Annemarie Gielen

"Ik ging op inleefreis met Broederlijk Delen & Pax Christi Vlaanderen. De verhalen van onrecht wakkerden de verontwaardiging en de woede om de talloze mensenrechtenschendingen aan. Ik zet mijn verontwaardiging om in engagement bij Pax Christi."
Geert Vervaele