Image
uurwerk in gevangenschap
Een falend straf- en detentiebeleid

De huidige gevangenisstraf werkt niet. De opsluiting in een gevangenis faalt in tal van haar doelen en zorgt voor meer schade dan het goed doet. 60 à 70% pleegt na een gevangenisstraf opnieuw feiten. Velen komen er zelf slechter uit dan ze erin gaan. Is dat wat wij willen? Is dat wat slachtoffers willen? Willen we geen veilige samenleving voor iedereen?

Eén van de problematieken bij het huidige gevangenissysteem is de negatieve impact op het leven van de naastbestaanden. 17.000 kinderen en verschillende tienduizenden partners, vaders, moeders, broers, zussen en vrienden: dat zijn de naastbestaanden van iemand in detentie. Ze worden mee gestraft. De praktische, financiële, sociale en psychologische gevolgen zijn vaak enorm. 

De rol van Pax Christi

Vele naastbestaanden kiezen er voor om de relatie met de persoon in detentie niet te verbreken. Zo’n relatie is cruciaal, ook om na de straf opnieuw te kunnen beginnen. Maar in de praktijk is dat een hele uitdaging, zeker het bezoek aan de persoon in detentie. Velen moeten hun dagelijkse leven hierrond volledig organiseren. Daarom zet Pax Christi projecten op om het bezoek aan de gevangenis beter te maken. We pleiten voor een warm onthaal(huis) bij elke gevangenis of detentiehuis. Ook halen we de bredere problematiek van naastbestaande uit de schaduw. 

Pax Christi ondersteunt ook acties die ijveren voor een effectief en humaan strafsysteem onder meer door te pleiten voor meer alternatieve straffen en nieuwe kleine detentiehuizen.

Image
actie gevangenis brugge
Word vrijwilliger

Vind je dat het huidig strafsysteem grondig moet hervormd worden zodat 60% niet hervalt na vrijlating? Vind je ook dat er mee aandacht moet zijn voor de problematiek van de vele tienduizenden kinderen, partners, moeders, vaders, broers, zussen en andere familie en vrienden van de mensen in detentie? 

Als naastbestaande is het echt belangrijk eens je verhaal te kunnen doen. In je eigen omgeving is dat soms moeilijk. Een warm onthaal aan de gevangenis helpt.

Nieuws

Aankondiging
Hoewel in Café Winket de bezoekers even in het licht worden gezet, zijn we de bezochten niet vergeten. We kregen hulp van binnenuit om van Café Winket een warme plek te maken. Samen met verschillende groepen gedetineerden gingen we aan de slag om o.a ...
Aankondiging
Tijdens Café Winket zorgen we voor bezoekers aan de gevangenis van Brugge voor een warm onthaal. Ze kunnen bij vrijwilligers op verhaal komen en krijgen een tasje koffie aangeboden. Maar speciaal tijdens Café Winket bieden we telkens ook een kleine ...
Actie
De mensen die op bezoek gaan bij een familielid of vriend(in) in de gevangenis missen vaak de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Niet enkel het leven van de gedetineerden is overhoop gegooid, ook dat van de naastbestaanden. Bestaande problemen ...

Webinars

De gevangenis wordt vandaag radicaal in vraag gesteld. Niet alleen in de Europese instellingen, maar ook binnen organisaties op het terrein én op academische, gerechtelijk en economisch vlak. Een gesprek met een academici, aalmoezenier en gevangenisdirecteur.