Image
uurwerk in gevangenschap
Een falend straf- en detentiebeleid

De huidige gevangenisstraf werkt niet. De opsluiting in een gevangenis faalt in tal van haar doelen en zorgt voor meer schade dan het goed doet. 60 à 70% pleegt na een gevangenisstraf opnieuw feiten. Velen komen er zelf slechter uit dan ze erin gaan. Is dat wat wij willen? Is dat wat slachtoffers willen? Willen we geen veilige samenleving voor iedereen?

Eén van de problematieken bij het huidige gevangenissysteem is de negatieve impact op het leven van de naastbestaanden. 17.000 kinderen en verschillende tienduizenden partners, vaders, moeders, broers, zussen en vrienden: dat zijn de naastbestaanden van iemand in detentie. Ze worden mee gestraft. De praktische, financiële, sociale en psychologische gevolgen zijn vaak enorm. 

De rol van Pax Christi

Vele naastbestaanden kiezen er voor om de relatie met de persoon in detentie niet te verbreken. Zo’n relatie is cruciaal, ook om na de straf opnieuw te kunnen beginnen. Maar in de praktijk is dat een hele uitdaging, zeker het bezoek aan de persoon in detentie. Velen moeten hun dagelijkse leven hierrond volledig organiseren. Daarom zet Pax Christi projecten op om het bezoek aan de gevangenis beter te maken. We pleiten voor een warm onthaal(huis) bij elke gevangenis of detentiehuis. Ook halen we de bredere problematiek van naastbestaande uit de schaduw. 

Pax Christi ondersteunt ook acties die ijveren voor een effectief en humaan strafsysteem onder meer door te pleiten voor meer alternatieve straffen en nieuwe kleine detentiehuizen.

Image
actie gevangenis brugge
Word vrijwilliger

Vind je dat het huidig strafsysteem grondig moet hervormd worden zodat 60% niet hervalt na vrijlating? Vind je ook dat er mee aandacht moet zijn voor de problematiek van de vele tienduizenden kinderen, partners, moeders, vaders, broers, zussen en andere familie en vrienden van de mensen in detentie? 

Als naastbestaande is het echt belangrijk eens je verhaal te kunnen doen. In je eigen omgeving is dat soms moeilijk. Een warm onthaal aan de gevangenis helpt.

Nieuws

Verslag
Op 10 oktober is het de internationale dag tegen de doodstraf. In België bestaat de doodstraf niet meer. Toch kent ons systeem nog steeds 'levenslange opsluiting'. Ook kent het gevangenissysteem een hoog aantal jaarlijkse zelfdodingen. Without Walls ...
Verslag
Van 23 april tot 20 mei ‘22 was Café Winket een warme plek waar bezoekers aan de gevangenis, de zogenaamde ‘naastbestaanden’ met een kop koffie en een scheut begrip. Ook waren er een ganse maand activiteiten zoals muziek, debat en film.
Verslag
Op zaterdag 23 april 2022 opende Café Winket zijn deuren. Vanaf 9 u. ontvingen vrijwilligers van Thuisfront bezoekers aan mensen in detentie in de gevangenis van Brugge voor een tas koffie en babbel als ze daar behoefte aan hadden. Familieleden ...

Webinars

Olivier Forges (Pax Christi) en Geertrui Verdonck vertellen over hun ervaringen met werken met mensen in detentie. De één als projectwerker met participatief dramatechnieken, de ander vanuit de positie van aalmoezenier.
Jan De Cock ontmoette gevangenen over heel de wereld, steeds weer stootte hij op verhalen van vergeving en verzoening. Hij getuigt over deze bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen. In België is hij de bezieler van Without Walls, een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij.
Hoe is het huidig strafsysteem met gevangenisopsluiting ontstaan? Werkt het huidig systeem van detentie of schiet het haar doel voorbij? Slagen we erin mensen na hun straf een nieuwe kans te geven? Webinar met onder meer getuigenis van dader en slachtoffer en interventies van een procereur des konings, penitentiair beambten en een bemiddelaar.