Steun onze acties voor een humaner beleid | Pax Christi Vlaanderen
|
30 november 2021

Geef om een humaan beleid, stort een bijdrage

Steun onze acties voor een humaner beleid

Heb je op 3 oktober ll. onze medewerker Olivier Forges op Radio1 gehoord? Hij werd in het programma De Ochtend gevraagd om uitleg te geven over de manifestatie van die middag, een manifestatie om te pleiten voor een duurzame en humane oplossing voor mensen zonder wettig verblijf. Pax Christi Vlaanderen is namelijk één van de leidende organisaties die aan Vlaamse kant het initiatief #WeAreBelgiumToo steunt.

#WeAreBelgiumToo is een initiatief van mensen zonder wettig verblijf – ook wel sans-papiers genoemd – die een gezicht en een stem willen geven aan de naar schatting 150.000 lotgenoten. Want sans-papiers hebben het alles behalve gemakkelijk.

Henriette, één van de initiatiefnemers van #WeAreBelgiumToo, verwoordt het als volgt: “In België verblijven 150.000 mannen en vrouwen, onzichtbaar, maar wel actief. Zij vervullen vaak essentiële jobs. 150.000 paar longen, 150.000 bloedstromen, 150.000 mensen van vlees en bloed zonder wie het geraamte van de Belgische economie maar een hoopje afval zonder zuurstof zou zijn.”

Omdat deze mensen willen laten zien dat zij verlangen naar een normaal leven, met werk, kinderen die naar school gaan én het betalen van belastingen, kozen zij voor een unieke campagne, voor en door sans-papiers en verbonden met de samenleving in België. De slogan We Are Belgium Too zegt het zelf: ook zij maken deel uit van België. Met dat éne verschil: ze hebben geen papieren en dus ook bijna geen rechten. Voor elke persoon zonder papieren zoeken zij de handtekening van een persoon mét papieren. Momenteel staat de teller van de petitie op 46.000 handtekeningen. Dat is hartverwarmend! Mede dankzij de steun van Pax Christi Vlaanderen.

De penibele (over)levenssituatie van sans-papiers moet gehoord worden, ook door het beleid. Zowel op de persactie in juni als op de manifestatie van 3 oktober liet Stefan Nieuwinckel, directeur van Pax Christi Vlaanderen, deze boodschap luid en duidelijk klinken.

Dankzij eerdere projecten met mensen zonder papieren hebben wij voeling met de problemen waarmee deze groep in onze samenleving worstelt. Bestaansonzekerheid, uitbuiting, discriminatie, willekeur, diepe armoede, abrupt beëindigde schoolloopbanen … de lijst van vormen van onrecht die deze mensen dagelijks ervaren is lang. Dit laat ons niet koud.

Daarom doen we meer dan enkel steun betuigen en hun stem versterken. Wij ontwikkelen activiteiten om deze mensen te empoweren en hen hun waardigheid te laten zien. Zo stippelden we samen met deze hen, in samenwerking met Filet Divers, een vereniging waar armen het woord nemen in Antwerpen, een wandeling uit. Acht mensen die zonder wettig verblijf in Antwerpen wonen vertellen hun verhaal. De wandeling doorheen het ‘Onzichtbaar Antwerpen’ is te downloaden via www.paxchristi.be/onzichtbaar. Ze gidsen je door hun Antwerpen. Om stil van te worden.

Eén van de getuigen is Ali uit Ghana. Hij was ook te gast op onze Pax Christi-dag op 24 mei 2021 en sprak toen (in goed Nederlands trouwens) open over zijn situatie: “Je moet in je hoofd een aantal knoppen omdraaien als je leeft zonder papieren: de knop van materieel bezit bijvoorbeeld. Ik ben blij met 1 euro.” En het leven zonder papieren is ook een leerschool om te ontdekken wat er werkelijk toe doet, en dat is je medemens. “Je hebt mensen die voortgaan op wat ze horen in de media of thuis over ons. Maar je hebt ook mensen die kijken en zien: wie zijn dat, die mensen? Ik bekijk iedere mens als een persoon, die geboren is met liefde en vrede.”

En ons werk stopt niet hier. We zitten volop in de productiefase van een theatervoorstelling met mensen zonder wettig verblijf. Wij bieden hen een podium zodat zij op een authentieke en doorleefde manier hun leven kunnen tonen. En zoeken antwoorden voor hun toekomst, hoe fragiel die ook is.

Wil jij je steentje bijdragen aan een humaner beleid? Vind jij het ook belangrijk dat deze mensen uit de  onzichtbaarheid stappen en hun verhaal doen? Help ons dan om dit soort projecten en campagnes uit te bouwen. Jouw steun is meer dan nodig om echte impact te maken. Elke gift is welkom, maar weet dat je vanaf €40 een fiscaal attest ontvangt. Hiermee krijg je een belastingvermindering van maar liefst 45%. Dus op €40 krijg je er via je belastingaanslag €18 terug. Stort je bijdrage op BE41 8939 4403 7310 van Pax Christi Vlaanderen. Doe het vandaag nog!

Met jouw steun krijgt migratie een - menselijk – gezicht.

Hartelijk dank!

------------

 Foto © QSphotography