Image
kruis - Maria afbeelding - kaars

Gebedswake voor Vrede en Waarachtigheid

Spiritualiteit

Russische Christenen Voor Vrede roepen andere (Russische) gelovigen op om te bidden en actie te ondernemen tegen de oorlog in Oekraïne. Wij steunen deze oproep - voor jou naar het Nederlands vertaald - en willen hen en de Oekraïense slachtoffers ook in gebed nabij zijn.

Bidden voor vrede is aandacht hebben voor de slachtoffers aan beide zijden. We kunnen echter niet zomaar bidden voor verzoening. Voor verzoening zijn waarheid en waarachtigheid nodig.

"We geloven dat Christus ons oproept om iedereen te beminnen. We geloven dat we deze geboden “Gij zult niet doden” (Ex. 20:13), Vergeld geen kwaad met kwaad (Mt.5:39) en Bemin je vijanden (Mt. 5:44) niet naast ons neer kunnen leggen. Ze moeten opgevolgd worden door elk individu en door de gemeenschap als geheel.
We geloven dat de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne een overtreding is van Gods heilige geboden. De morele rechtvaardiging van deze oorlog staat in schril contrast met de christelijke leer, want ze wordt ingegeven door het verlangen om te domineren ten koste van de ander, om zo de eigen wanhoop en hulpeloosheid te vergeten." 

De invasie heeft in minder dan een jaar onnoemelijk veel leed meegebracht: verwoeste steden, ontelbaar veel doden en verminkte mensenlevens aan Oekraïense zijde, maar ook ontelbaar veel gedode soldaten aan Russische zijde. Bidden voor vrede in deze context is aandacht hebben voor de slachtoffers aan beide zijden en ook aandacht hebben voor de vernietiging van de samenleving in zowel Oekraïne als in Rusland. Zo bad paus Franciscus op zondag 8 januari voor de moeders van de gesneuvelde soldaten uit Oekraïne én Rusland. 

Deze oorlog wekt ongeziene gevoelens van haat op, zeker in Oekraïne. We kunnen daarom ook niet zomaar bidden voor verzoening. Er is waarheid en waarachtigheid nodig als men weer tot verzoening wil komen. Ook gerechtigheid moet worden nagestreefd om tot ware vrede te komen.

Daarom roepen we gemeenschappen op om in de dagen voor en op de trieste verjaardag van de start van de oorlog (24 februari) vredeswakes te houden om te bidden voor de slachtoffers, om te bidden voor waarachtige vrede.

De werkgroep Vredesspiritualiteit biedt je graag teksten voor dit gebed aan.

Ja, ik ontvang graag de teksten voor de gebedswake.

Op vrijdag 24 februari is er een gebedswake om 18u00 in de Sint-Franciskuskerk te 2000 Antwerpen (Ossenmarkt 14). Bisschoppelijk vicaris E.H. Emmanuel Ikeobi gaat de wake, gevolgd door een eucharistie, voor. Je bent ook van harte welkom voor de solidariteitsmaaltijd erna.

Meer info

Image

Bénédicte Kusendila