Image
legerhelikopters onderweg tegen een ondergaande zon
Wapens leiden niet tot veiligheid

We leven in een wereld met oorlog. De inval van Rusland in Oekraïne bracht dat besef terug dichterbij. De oorlog is echter op vele plaatsen in de wereld: Afghanistan, Syrië, Jemen… De verschrikkingen ervan dwingen ons om keuzes te maken en oplossingen te zoeken. Overgaan tot bewapening om onszelf te beschermen lijkt logisch, maar is dat niet altijd. Het blijft belangrijk om, ook in het heetst van de strijd, in te zetten op dialoog en samenwerking. Beter nog is om de drijfveren van conflict te onderzoeken en op die manier aan conflictpreventie te doen opdat er geen geweld uitbreekt in de eerste plaats. Toch stellen we vast dat de militaire uitgaven wereldwijd nog nooit zo hoog waren. In 2021 werd er meer dan € 2 biljoen uitgegeven aan wapens. Dus nog voor de oorlog in Oekraïne uitbrak en de defensiebudgetten nog omhoog schoten.

De rol van Pax Christi

Pax Christi ziet conflicten als inherent aan samenleven. Ze bieden ons groeikansen wanneer we er op een constructieve manier mee omgaan. Zo ook op internationaal niveau. Omdat internationale conflicten zelden duurzaam opgelost geraken door wapengekletter, ijvert Pax Christi voor diplomatie en dialoog. 

Pax Christi stelt daarbij de menselijke en collectieve veiligheid centraal. Onze veiligheid kan namelijk niet los gezien worden van de veiligheid van mensen in Afghanistan, Oekraïne of Syrië. Door te focussen op internationale samenwerkingsmechanismen als de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zorgen we ervoor dat vreedzame samenwerking en conflictpreventie centraal staan. Dit doen we door in te zetten op een vermindering van de militaire budgetten, internationale afspraken en akkoorden, vredesgesprekken en investeringen in vredesopbouw.

 

Image

Naomi Zoka

Image
mensen met koffie rechtstaand in vergadering
Word vrijwilliger

Wil je graag bijdragen aan een veiligere wereld? Geloof je ook in de kracht van internationale afspraken en vredesdiplomatie? Grijpen onze beleidsmakers volgens jou te snel naar een discours van militaire oplossingen? Moet investeringen focussen op vredesopbouw en niet nog eens op meer wapens? Sluit je aan bij de werkgroep en zet acties op, schrijf opinies of informeer medeburgers.

Nieuws

Verslag
Annemarie Gielen was te gast op de Adventsconferentie in Mechelen, georganiseerd door het Mechels Pastoraal Stadsoverleg. Onderwerp van de lezing is de oorlog in Oekraïne en de perspectieven op vrede. Hoop bewaren, nu meer dan ooit.
Actie
Wat ben je met welvarende en veilige staten als burgers angstig en ontevreden zijn en als door de opwarming van de aarde en een nucleaire wapenwedloop de toekomst van onze planeet op het spel staat?
Verslag
In vele Vlaamse gemeentes kreeg vrede wat meer stem dankzij muzikale vredesbouwers. We zijn met velen die hopen op een andere aanpak van conflicten. Zowel in Oekraïne, maar ook Israël en Palestina en natuurlijk weten we dat ditzelfde ook geldt voor ...

Webinars

Bruggenbouwers is een vierdelige online reeks waar we mensen uit conflictgebied aan het woord laten die op bijzondere manier bijdragen aan de vrede in hun land in conflict of oorlog. Deel 4 met Nart Izhak van Olive Branch, een Syrische organisatie die ontstond in 2012 bij het begin van de burgeroorlog in Deraa, het Zuiden van het land.