Pax Christi Vlaanderen gaat nauwgezet om met de persoonsgegevens die het ontvangt. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) heb je recht op toegang, verbetering en schrapping van jouw gegevens. Neem hiervoor contact op met Kristina Van de Poel

Gegevens die je invult op applicaties, gedownload van onze website, zijn privé en worden niet op de server van Pax Christi Vlaanderen opgeslagen of bewaard.

Hieronder vindt u de volledige tekst van de Privacyverklaring van Pax Christi Vlaanderen. Goedgekeurd op 31 mei 2018.