Image
Ambassadeurs voor de vrede

Ambassadeurs voor de Vrede 2022 bekend

Internationale veiligheid
Persbericht

Elien Spillebeen, redacteur van MO* en initiatiefneemster van vrouwenbewegingen in Congo en wereldwijd en Ria Verjauw en de Leuvense Vredesbeweging, sterkhouders van lokale vredesactie zijn de Ambassadeurs voor de Vrede 2022. Youth for Climate, de beweging die jongeren succesvol mobiliseert voor klimaatactie is de Jongerenambassadeur voor de Vrede 2022.

Stefan Nieuwinckel, directeur Pax Christi Vlaanderen:

‘Onze ambassadeurs brengen drie perspectieven op vredeswerk vandaag samen. De acties van de Leuvense Vredesbeweging richten zich tegen kernwapens en proberen slachtoffers van geweld wereldwijd een gezicht te geven. Elien Spillebeen brengt het perspectief van het Zuiden binnen, en wijst op de noodzakelijke kracht van vrouwen in de vredesopbouw. Youth for Climate roept op om de klimaatverandering een halt toe te roepen. En die klimaatverandering is een bedreiging voor het leven op aarde én sowieso bron van conflict en onmenselijke migratiestromen.

Samen is dit een krachtig signaal van sterke mensen en bewegingen, dat het pleidooi van Pax Christi Vlaanderen voor globale en inclusieve veiligheid versterkt. Samen blijven we ons engageren op deze weg naar vrede.’

Elien Spillebeen

De titel van ambassadeur voor de Vrede beschouw ik als een gebaar van steun aan vrouwen in conflictgebieden wereldwijd. Wat de gevolgen kunnen zijn van een vredesakkoord dat zonder vrouwen wordt onderhandeld, maakt de repressie van de Taliban in Afghanistan vandaag erg duidelijk.

De VN-resolutie 1325 verwoordde ondermeer de wereldwijde ambitie om vrouwen volwaardig te betrekken bij conflictpreventie en conflictrevolutie. Tussen 1992 en 2019 was 6 procent van de ondertekenaars van vredesakkoorden vrouw. Tussen 2015 en 2019 was dat gemiddeld slechts 7 procent.

Duurzame vrede bereik je niet door de vrouwelijke bevolkingshelft uit te sluiten van de gesprekken. Er is nog veel werk aan de winkel. Het is een boodschap die ook gedeeld wordt door Ria Verjauw van de Leuvense Vredesbeweging. Ik ben daarom blij haar naam ook op de aankondiging te zien staan. Vrede bouw je bovendien nog voor de oorlog begint. De klimaatcrisis is een katalysator voor nieuwe conflicten. Dat ook die wereldcrisis aanpakken vredeswerk is, moet nodig worden uitgelegd. Het doet me dus ook veel plezier om Youth for Climate als jongerenambassadeur te zien.’ 

Bio & motivatie voor benoeming

Ria Verjauw en de Leuvense Vredesbeweging

Het toekennen van de titel ‘Ambassadeur voor Vrede’ geeft me een warm gevoel van dankbaarheid. Dankbaar voor de erkenning en respect die Pax Christi Vl. toont. Deze titel deel ik met alle mensen van de organisatie die zich dagelijks inzetten voor vrede, ontwapening en verzoening. Alleen door samenwerking kunnen we iets doen bewegen, zowel op lokaal, nationaal als internationaal vlak. Vanuit die nood aan samenwerking en nood aan resultaat is de LV ontstaan en telt nu 7 deelorganisaties www.vredeleuven.org . De vredesgedachte trekken we ook door in onze werking en omgang met mekaar en dit door samen te werken vanuit het  evenwaardigheidsprincipe en basis democratische besluitvorming.

Mijn wens is vrede op alle niveaus en diepe menselijkheid in de omgang met mekaar. “Niets doen is geen optie” zeker niet vandaag, oorlog in Europa maar ook in zoveel andere landen in de wereld.  Mijn wens is dat er meer inzicht komt bij de mensen over de mechanismen van geweld en de actoren die daartoe bijdragen, en dat er geweldloze alternatieven zijn.  Vanuit die inzichten en verontwaardiging kan er actie en betrokkenheid volgen door velen. Mijn wens is dat er sterkere mechanismen en organisaties in het leven geroepen worden die de spiraal van geweld en haat kunnen doen stoppen. Mijn wens is dat er een cultuur van vrede, samenwerking en veiligheid bestaat voor iedereen. Eerlijke verdeling van de middelen en respect en zorg voor onze moeder aarde.’

Bio & motivatie voor benoeming

Youth for Climate

Youth for Climate Belgium is erg vereerd met het ontvangen van de prijs voor Jongerenambassadeur voor de Vrede 2022. Deze onderscheiding betekent voor ons een erkenning van de inspanningen die Belgische jongeren de voorbije jaren geleverd hebben om via kleinere of grotere acties en bij voordrachten het thema klimaat en klimaatrechtvaardigheid in het publieke debat te brengen.

De protesten tegen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen die we samen met het Europese Fridays For Future-netwerk voerden, kort na de inval van het Russische leger in Oekraïne, maakte het al duidelijk, en de nieuw gevormde coalitie Code Rouge-Rood bevestigt het zwart op wit: de vredesacties, sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid zijn sterk met elkaar verweven. Wij staan aan dezelfde zijde om het einde te eisen van structurele uitbuiting van mens en biosfeer. We keuren het schenden van mensenrechten en milieurechten samen af. Wij eisen dat de overheid deze verbondenheid erkent en omzet in maatregelen die de echte vervuilers viseren, en niet diegenen die nu al de zwaarste gevolgen van de klimaatcrisis ondervinden.’

Bio & motivatie voor benoeming

Woon de huldiging bij

Pax Christi Vlaanderen viert de Ambassadeurs en de Jongerenambassadeur voor de Vrede op donderdag, 8 december 2022 om 19.30 uur in Gemeenschapscentrum Maritiem in de Vandenbogaerdenstraat 93 in Sint-Jans-Molenbeek.

U kan zich hier inschrijven om deze viering mee te maken.