Actueel

Artikel | Van 22 februari tot 1 maart 2019 loopt de Vlaamse Week tegen Pesten. Tijd om te moven tegen pesten en mee te stip-it-en!

Artikel | Van 23 februari tot 3 maart 2019 is het de Week van de Vrijwilliger. En dat mag gevierd worden.

Artikel | Op 5 februari 2019 lanceerde een burgerinitiatief van middenveld- en jongerenorganisaties, mediabedrijven en universiteiten de petitie 'Sign for my future'.

Artikel | Pax Christi International ondertekende half februari 2019 een gezamenlijke verklaring voor een transparant, menselijk en efficiënt asiel- en migratiebeleid in de EU.

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International schreef een achtergrondtekst bij een lezing over oorlog en geweldloosheid.

Artikel | Op 3 februari 2019 vertrekt paus Franciscus voor een driedaags bezoek naar Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Paul Lansu en Jan Peters van Pax Christi International over dit bezoek.

Artikel | Op 25 januari 2019 posteerden Pax Christi-leden zich een uur lang voor het kantoor van minister Reynders, om van België inspanningen te vragen voor de noodlijdende burgers van Jemen.

Artikel | In zijn vredesboodschap voor 1 januari 2019 pleit paus Franciscus voor een politiek die ten dienste staat van de menselijke gemeenschap, wars van een hang naar macht, de ontkenning van het recht, corruptie en vreemdelingenhaat.

Artikel | Staf Peeters is de nieuwe coördinator van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede.

Artikel | In zijn vredesboodschap voor 1 januari 2019 reikt paus Franciscus een reflectie aan over wat echte politiek is in dienst van de vrede: een waarachtige politiek die steunt op respect voor het recht en eerlijke dialoog.

Artikel | Op 9 januari 2019 ondertekende Cambodja het Internationaal VN-Verdrag dat kernwapens verbiedt. Het is daarmee het 70ste land dat het verdrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) ondertekent.

Artikel | De stembusgang van de Congolezen - gepland voor 23 december - is uitgesteld tot 30 december 2018. In deze Q & A geeft Nadia Nsayi een stand van zaken.