We waren met veel op Klimaatmars

Verslag

Aan de vooravond van een belangrijke Europese top en de grote klimaattop in Glasgow van 1 tot 12 november 2021 gaf Pax Christi Vlaanderen een krachtig signaal: kernwapens zijn een bedreiging voor mens en planeet! België moet daarom werk maken van kernontwapening, liever vandaag dan morgen.

Deze boodschap past in de bredere roep om aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering. Een nucleaire ramp behoort tot de grootste bedreigingen van het leven op aarde. We zitten op een kantelpunt: laten we alles bij het oude of kiezen we resoluut voor een wereld die veilig is voor iedereen? Pax Christi Vlaanderen is daar duidelijk in: we moeten nú maatregelen nemen om erger te voorkomen.

Samen met de Belgische Coalitie tegen Kernwapens stapten we zondag 10 oktober 2021 mee, omringd door wel 70.000 medebetogers. En daar zijn we niet alleen blij om, maar ook heel fier op. Burgers en verenigingen droegen velerlei boodschappen met zich mee. Wij riepen concreet op om werk te maken van kernontwapening, te beginnen bij het nieuw Verbodsverdrag op Kernwapens dat begin 2021 van kracht ging en dat België nog niet ondertekende. Dat baart ons grote zorgen omdat een gezond klimaat onmogelijk gemaakt wordt door een wapenindustrie die miljarden verspilt aan massavernietigingswapens. De wereldwijde sociale, ecogologische en economische uitdagingen zijn groot en vergen internationale samenwerking die gehinderd wordt door een nieuwe bewapeningsspiraal. Tijd om hier verandering in te brengen! Wij zetten onze acties en het lobbywerk verder ...

Dank aan de vrijwilligers en sympathisanten die hebben meegeholpen!