Image

Een vredeslicht uit Bethlehem: hoop voor vrede in 2021?

Palestina - Israël
Verslag

De kerstperiode staat in het teken van de hoop voor vrede. In 2020 verwelkomen we het Vredeslicht uit Bethlehem en lieten op maandagavond 21 december ons licht schijnen over de situatie in Israël-Palestina.

Wandelaars kwamen op zaterdag 19 december met een vredeslicht uit Bethlehem aan in Brussel. We ontstaken samen het vredesteken voor het House of Compassion. Een krachtige oproep tot vredevol samenleven en verdraagzaamheid naar alle mensen ongeacht hun religieuze, filosofische of politieke overtuiging.

Al decennia woedt een conflict tussen Israëli’s en Palestijnen. Beide volkeren ijveren voor hun recht op zelfbeschikking en lijden eronder. Brigitte Herremans (Ugent - Ambassadeur voor de Vrede 2019) en Katelijne Suetens (Broederlijk Delen) vertelden ons op maandagavond 21 december hoe het conflict tot op vandaag evolueerde en gingen in gesprek over de obstakels voor vrede.

Herbeleef de avond hier

 

We waren duidelijk nog niet uitgepraat. Hieronder beantwoorden we een aantal belangrijke vragen die na het gesprek nog zijn blijven hangen.

Antwoorden op jouw vragen