Vredeskerk Leuven en Pax Christi zetten ecologie in kijker op Vredesdag | Pax Christi Vlaanderen
|
30 september 2020

Wat je waardevol vindt, wil je beschermen

Vredeskerk Leuven en Pax Christi zetten ecologie in kijker op Vredesdag

Slotwoord van Annemarie Gielen, directeur van Pax Christi Vlaanderen

Met de lofzang van Sint-Franciscus op de schepping en de Schepper hebben we een krachtige bron mogen en kunnen gebruiken om uit te putten voor deze vredeswake. Franciscus roept ons op om niet alleen respect op te brengen voor God en voor de natuur,  maar om ze daadwerkelijk en innig lief te hebben. Als je iemand graag ziet, dan wil je dat het er goed mee gaat. Je zorgt voor zijn of haar welzijn. Zo is het lied van Franciscus dus een oproep om zorg te dragen voor mekaar en alles wat ons omringd. Dat is ook wat we tijdens deze dagen van Vredeszondag en de Internationale Dag van de Vrede, maar ook de Internationale Dag voor de Afschaffing van Kernwapens op 26/9 en de Internationale Dag van de Geweldloosheid op 2 oktober, willen doen: bruggen bouwen naar elkaar, bruggen slaan naar wie het het meest nodig heeft, bruggen bouwen in tijden van kwetsbaarheid. Het onooglijk klein virus dat ons bedreigt, maakt dat we op een andere manier met elkaar communiceren, dat we elkaar op een andere manier ontmoeten, dat we op een andere manier contact hebben. Vieringen zoals vandaag zijn belangrijk om de gemeenschap waar we deel van uitmaken te blijven voelen en voeden. Het maakt ons mens, het vervolledigt ons mens-zijn. Samen zorgen voor elkaar en voor een gezonde, veilige samenleving waar het goed leven is, is essentieel. 

De lofzang van de heilige Franciscus heeft geleid tot de encycliek Laudato Si, waarmee paus Franciscus alle mensen van goede wil oproept zorg te dragen voor de Aarde en voor de armen. Ook hier aandacht voor de kwetsbaren: de armen en de Aarde. We kregen daarnet een woord van uitleg van Walter Ceyssens. De encycliek is geen tekst om enkel bij te reflecteren: het is een concrete oproep, die ieder van ons aanspreekt om keuzes te maken wanneer het gaat om het welzijn van mens en planeet. Eén van de punten die ik meeneem is, dat je pas echt in actie komt als iets wat in jouw ogen waardevol is, wordt bedreigd. We zullen dan ook dankbaar gebruik maken van de tips die Walter ons bezorgde.

Karel Malfliet verdiepte de oproep van de paus door ze te betrekken op de werking van Ecokerk. Al 15 jaar zet Ecokerk in op de verweving van spiritualiteit en ecologie, en hoe de zorg voor onze planeet in de praktijk in te zetten. De campagne Red hun toekomst klimaatplan.nu spoort de politici én ons aan om daden te stellen. Het is een verantwoordelijkheid van ieder van ons, elk op zijn of haar niveau. Zorg dragen voor onze omgeving, is werken aan vrede.

We worden tijdens deze wake dus telkens weer, op verschillende manieren, opgeroepen om tot een concreet engagement te komen. Als ik nog even terug mag gaan naar de openingswoorden van Katlijn Malfliet, voorzitter van de kerkfabriek van de Sint-Michiel Vredeskerk, dan zijn we vanavond getuigen van een ander concreet engagement, namelijk de inrichting van deze Sint-Michielskerk als Vredeskerk van Leuven. Ook dat mogen we toch nog eens benadrukken: het openstellen van dit gebouw om daadwerkelijk een Huis van Vrede te worden, is een beslissing die erg wordt geapprecieerd en geloofd. Moge deze Vredeskerk een voorbeeld worden voor anderen!

Vanavond zetten we het vredesengagement en de inzet voor de Aarde kracht bij door een olijfboom te planten. Dit kadert in de campagne van Ecokerk: Plant een Laudato Si boom. De Sint-Michiel Vredeskerk zal goed zorg dragen voor deze boom als teken van het zorg dragen voor de hele schepping. Namens Pax Christi Vlaanderen wil ik u allen hartelijk danken voor deze viering inhuldigen als een olijfboom planten. Zo dragen wij met z'n allen een steentje bij aan meer vrede.

Foto's: copyright Annemarie Gielen/ Pax Christi Vlaanderen