Vragen bij de deelname van België op het songfestival | Pax Christi Vlaanderen

Vragen bij de deelname van België op het songfestival

Van 14 tot 18 mei 2019 heeft in Tel Aviv het Eurovisiesongfestival plaats. Als vredesbeweging die de dialoog tussen Israël en Palestina voorstaat, met het oog op een rechtvaardige oplossing voor het conflict in de regio, stuurde Pax Christi Vlaanderen een brief aan premier Michel, vicepremiers Reynders en De Croo en minister voor media in de Franse Gemeenschapsregering Marcourt.

In de brief, die dateert van 14 november 2018, maakt Pax Christi Vlaanderen bedenkingen bij de deelname aan het festival, en stelde daarover een aantal vragen aan de ministers.

1. Vanuit het oogpunt van het internationaal recht is samenwerking met een staat die een discriminerend beleid voert moeilijk te verdedigen. Wanneer België weldra in de VN-Veiligheidsraad zetelt, zou het de internationale norm van niet-coöperatie met zo’n regime aan de orde moeten stellen. België zou zich ook aan deze norm moeten houden.

2. In de geschetste omstandigheden is het niet aanvaardbaar dat België deelneemt aan het Eurovisiesongfestival, omdat het plaatsheeft in een land waar geen aanzet tot oplossing van de genoemde problemen wordt gegeven, waardoor de problemen alleen maar vergroten, met meer slachtoffers tot gevolg.

3. Als België toch deelneemt aan het festival, dan werkt het mee aan de public relations van de Israëlische overheid, die haar onaanvaardbare beleid tegenover de niet-Joodse inwoners van Israël en de inwoners van de Palestijnse Gebieden, en van haar annexeringspolitiek, verdedigt.

4. Als de Belgische media (we denken met name aan RTBF en VRT) verslag uitbrengen over het Eurovisiesongfestival, dan is het noodzakelijk tegelijk het publiek in te lichten over het conflict en de boven genoemde misstanden en schendingen in Israël en de Palestijnse Gebieden.

Lees de volledige brief.

 

Foto: Banlon64/Creative Commons