Vormingsdag: Bemin uw vijanden - terugblik | Pax Christi Vlaanderen

Vormingsdag: Bemin uw vijanden - terugblik

Op 9 juli 2019 organiseerde de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen haar jaarlijkse studiedag in Brugge.

De dag van vorming en bezinning had dit jaar plaats in het Grootseminarie Ter Duinen in Brugge. Het thema ‘Bemin uw vijanden’ liep als rode draad door de uiteenzettingen en vragenrondes met het publiek. Katrien Dejonghe van de werkgroep trad op als gastvrouw gedurende de vormingsdag.

Jo Hanssens hield een welkomstwoord, geïnspireerd door de vredesboodschap van paus Franciscus van 1 januari 2019 'Goede politiek in dienst van vrede'. Jan Vanden Berghe ging door op de Bijbelse betekenis van de zinsnede ‘Bemin uw vijanden’.

Johan Swinnen, ere-ambassadeur van België en vredesambassadeur van Pax Christi Vlaanderen peilde in zijn uiteenzetting naar de haalbaarheid en de realiteit van de boodschap ‘Bemin uw vijand’ in het politieke landschap, dat toch in grote mate gepolariseerd is en vaak op het scherpst van de snee functioneert.

Na de inleiding van Johan Swinnen gingen Jan Vanden Berghe en Johan Swinnen in dialoog met het publiek. Brigitte Herremans, communicatieverantwoordelijke bij het Vlaams Vredesinstituut, modereerde het gesprek.

Vóór het namiddagprogramma kwamen de deelnemers van de vormingsdag samen voor een bezinnend, verstillend moment in de vroegere kapittelzaal van het complex.

Rik Beernaert, voorzitter van de werkgroep vredesspiritualiteit trok het namiddaggedeelte op gang met een korte film en getuigenis over 'Ontwapenende kracht', vanuit het gelijknamige boek van Christian Salenson over De Ark, waar mensen met een mentale beperking en hun begeleiders samenleven. Een moment ook om terug te kijken naar de figuur van Jean Vanier, die de Ark stichtte en in mei 2019 overleed.

Mieke Van Hecke, voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Vredesinstituut en schepen in Gent schetste in haar inleiding of en hoe 'Bemin uw vijanden’ toepasbaar is op maatschappelijk vlak. Ook haar lezing werd gevolgd door een vragenronde met het publiek, onder regie van Brigitte Herremans.

Lizette Stiers en Jo Hanssens gaven het publiek info mee over de Vredesweek 2019 'Bouwen aan vrede. Mag het wat m€€r zijn?' en over het initiatief '800 jaar ontmoeting van Franciscus en de sultan van Egypte'.

Tot slot werden de aanwezigen aan het werk gezet: zij gingen alvast aan het vouwen (van kraanvogels) voor de Vredesweek. Met de actie willen de Vredesweekpartners hun oproep om meer middelen uit te trekken voor vredesopbouw, symbolisch kracht bijzetten. De kraanvogel – sinds eeuwen een Japans teken van gezondheid en voorspoed – heeft na de atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki een bijkomende betekenis als vredessymbool gekregen.

Hieronder enkele indrukken van de vormingsdag, gefotografeerd door Anne Vansteelandt.