Image
hoop in tijden van oorlog

Video - adventslezing De hoop bewaren, meer dan ooit

Spiritualiteit
Internationale veiligheid
Rusland - Oekraïne
Verslag

De advent is een tijd om uit te kijken naar het Licht, naar de sluimerende vonk van vrede. Het Mechelse Pastoraal Stadsoverleg organiseerde daarom een adventsconferentie met als titel "De hoop bewaren, ook nu". Annemarie Gielen, bewegingswerker Conflictgebieden van Pax Christi Vlaanderen, was gastspreker van dienst. Zij sprak o.a. over de oorlogen in Oekraïne en Gaza die ons verbijsteren. De genadeloosheid waarmee onschuldige burgers en kinderen niet ontzien worden, maken ons sprakeloos. Machteloosheid slaat toe. Hoe kunnen we daar op een constructieve manier uit geraken? Welke stapstenen zijn er op weg naar vrede? Waartoe is de (internationale) diplomatie in staat? en wat kunnen lokale vredeskrachten? Wat is er nodig om conflicten werkelijk te helen, zodat ze niet blijven sluimeren, wachtend op een volgende gewelduitbarsting? Hoe kunnen ook wij, Jezus’ volgelingen, zijn handen en voeten zijn op zoek naar vrede? Hoe vinden wij onze eigen weg naar vrede?

Annemarie bespreekt deze vragen en biedt antwoorden waarmee we aan de slag kunnen gaan.