Image

Terugblik My School on the Move

Migratie
Verslag

Voor het project ‘My school on the move’ sloegen Pax Christi Vlaanderen, !DROPS en Caritas International de handen in elkaar om jongeren en hun leerkrachten op een creatieve manier te begeleiden in de complexe thematiek vluchtelingen, migratie en samenleven. Tijdens het schooljaar 2019 - 2020 gingen de vijfdejaars van VMS Roeselare aan de slag. De Roeselaarse jongeren worden ondergedompeld in de thematiek en gestimuleerd om zelf actie te ondernemen.

Jongeren uitdagen om zelf aan de slag te gaan rond de bestaande spanningen in Roeselare, dat was het uitgangspunt van het project. In oktober 2019, in een eerste fase, werden de jongeren ondergedompeld in de thematiek. Zo was er een bezoek aan het opvangcentrum van Poelkappelle, een gesprek met een vluchteling en een workshop van Caritas met concrete cijfers, belangrijke termen en uitleg over waar de meeste vluchtelingen terechtkomen. Pax Christi liet de jongeren van nabij kennis maken met een vluchtverhaal via de online game 'PeaceCraft' en liet hen via theaterworkshops aan het woord over de spanningen die ze zelf ervaren.

In de tweede fase kwamen de jongeren zelf in actie. “Onder begeleiding van !DROPS begonnen de leerlingen te brainstormen over wat ze nu zelf zouden kunnen doen om van Roeselare een meer inclusieve stad te maken. Verschillende van deze ideeën werden vervolgens uitgevoerd.

Op vrijdag 21 februari, de laatste dag voor de Krokusvakantie, sloten de vijfdejaars van het project af met een toonmoment. Er werden filmpjes gemaakt, verschillende verkoopacties georganiseerd ten voordele van lokale organisaties die vluchtelingen ondersteunen, affiches werden ontworpen en verspreid om mensen op een positieve manier te doen stilstaan bij de thema’s migratie en diversiteit, en nog zoveel meer.

"Het was verrijkend om met mensen in contact te komen die we anders nooit zouden ontmoeten" Catho

"We lieten mensen van heel verschillende achtergronden opschrijven waar zij dankbaar voor zijn. Liefde en vriendschap komen altijd terug, waar je ook vandaan komt." Lise

 

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij