Stefan Nieuwinckel, nieuwe directeur Pax Christi | Pax Christi Vlaanderen

Stefan Nieuwinckel, nieuwe directeur Pax Christi

Met meer mensen concrete stappen naar vrede dichtbij en veraf zetten.’

Stefan Nieuwinckel is vanaf 1 maart de directeur van Pax Christi Vlaanderen. Hij wil de beweging verder verbreden. Concrete impact op mensen en tastbare resultaten op politiek niveau zullen meer dan ooit centraal staan.

Stefan (° 1962) is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. Eerder was hij districtssecretaris voor het district Borgerhout en was hij als teamleider en projectleider verantwoordelijk voor wijkontwikkeling in Antwerpen. Hij werkte onder andere mee aan de realisatie van Park Spoor Noord en de Permekesite. Stefan is gewetensbezwaarde en vervulde zijn dienstplicht bij de civiele bescherming in Brasschaat.

Wim Vandewiele (voorzitter Pax Christi Vlaanderen): ‘Pax Christi Vlaanderen staat op een kruispunt. In eigen samenleving en andere delen van de wereld bevorderen we vanuit humane waarden en christelijke inspiratie vrede en verzoening. Onder andere in de strijd voor nucleaire ontwapening is Pax Christi een ervaren medestander in de Vlaamse en internationale vredesbeweging. We kiezen ervoor nu onze werking te verbreden en nieuwe geïnteresseerden aan te spreken. Stefan koppelt enthousiasme aan ervaring om samen met zijn team en de werkgroepen van vrijwilligers deze opdracht gestalte geven.’

Stefan Nieuwinckel: ‘Ik leerde Pax Christi kennen als jonge kerel, en wat ik van hen aangereikt kreeg, vormde mij bijvoorbeeld in mijn keuze om gewetensbezwaarde te worden. Ik ben heel blij dat ik nu kan meewerken aan de verbreding van de beweging. Heel wat mensen zoeken duiding bij hedendaagse conflicten, en willen stappen zetten naar vrede en rechtvaardigheid. Vanuit Pax Christi wil ik hiervoor kaders en inspiratie aanbieden. Ik voel me geprikkeld om in deze tijden van verandering de kracht van geweldloze weerbaarheid concreet te maken. Natuurlijk kijk ik daarbij uit naar concrete resultaten, zoals het ratificeren door de Belgische overheid van het nieuwe VN-verdrag die nucleaire wapens illegaal maakt. Even belangrijk is dat meer mensen zich voelen groeien in hun kracht om voluit voor vrede te gaan, dichtbij en veraf.’

Stefan stelt zich graag aan jou voor.