Image
manifestatie Gaza 11 november 2023

Staakt-het-vuren voor Gaza nu!

Palestina - Israël
Actie

Op 11 november, Wapenstilstandsdag, organiseert een brede coalitie van organisaties een manifestatie in Brussel om een onmiddellijk staakt-het-vuren te eisen. De oorlog in Gaza maakte al meer dan 10.000 burgerslachtoffers, waaronder zeer veel kinderen. Dit bloedvergieten moet stoppen.

Ons kompas is meer dan ooit het internationaal recht, de bescherming van het leven, de waardigheid en de mensenrechten blijven. De Europese Unie draagt een verpletterende verantwoordelijkheid voor de uitzichtloze situatie die we vandaag in Gaza maar ook andere delen van Palestina zien. Systematisch weigeren om alle partijen te verplichten het internationaal recht te respecteren en door schendingen onbestraft te laten, creëert nieuw onrecht.

Kom zaterdag 11 november 2023 om 14u naar het Noordstation in Brussel om mee te manifesteren en te eisen dat België en de Europese Unie:

- alles doen wat in hun macht ligt voor een onmiddellijk staakt-het-vuren met het oog op de bescherming van alle burgers en de toegang tot internationale hulp voor de bevolking van Gaza, die zich momenteel in een absolute humanitaire noodsituatie bevindt;

- initiatieven nemen om de vrijlating te verkrijgen van ieder die illegaal van zijn vrijheid is beroofd, met inbegrip van gegijzelde burgers en politieke gevangenen;

- van Israël eisen om de aanvallen op Gaza stop te zetten met het perspectief op de opheffing van de blokkade en het opnieuw verbinden van Gaza met de rest van de bezette Palestijnse Gebieden;

- de aanklager van het Internationaal Strafhof aanmoedigen om arrestatiebevelen uit te vaardigen voor alle oorlogsmisdadigers, zodat zij onmiddellijk ter verantwoording kunnen worden geroepen, en dat zij politieke en financiële steun geven aan het lopende onderzoek van het Internationaal Strafhof naar de situatie in Palestina;

- de structurele oorzaken van het huidige conflict aanpakken door bindende maatregelen tegen Israël te nemen om een einde te maken aan de bezetting, kolonisatie en de apartheid die het Palestijnse volk treffen, te beginnen met een militair embargo en het stopzetten van de handel met de illegale Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse Gebieden.

De organisatoren van de manifestatie roepen de deelnemers op om deze ordewoorden te respecteren en vreedzaam te betogen.

Elke steun voor oorlogsmisdaden of aanvallen op burgers, of elke uiting van antisemitisme of enige andere vorm van racisme zal leiden tot uitsluiting van de manifestatie.

Een initiatief van o.a. 11.11.11, ABP, Broederlijk Delen, CNCD/11.11.11, Een Andere Joodse Stem, intal, Palestina Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, UPJB en Vrede vzw. 

Stap je graag mee, maar liefst in groep? Neem dan contact met Annemarie.