Image

Samen met Stop Killer Robots naar Noorwegen

Killer robots
Verslag

Deze week was Pax Christi van 12 tot 14 september uitgenodigd in Oslo op een Europese bijeenkomst van de Stop Killer Robots campagne. Meer dan 25 campaigners uit 14 landen kwamen samen om te brainstormen over hoe we killer robots kunnen verbieden. Onze medewerker Merel was aanwezig en maakte een kort verslag van een bewogen paar dagen.

Waar gaat het over?

Wapensystemen worden steeds complexer. Door de intrede van nieuwe technologieën, AI en machine-learning kunnen wapens binnenkort zelf beslissen over leven of dood. Samen met de Stop Killer Robots campagne denken we dat landen internationale regels moeten afspreken die ervoor zorgen dat het nooit zover kan komen. Daar ijveren we dan ook sterk voor op Belgisch niveau.

Wil je meer weten over de problematiek rond killer robots? Neem dan zeker een kijkje naar onze publicaties of naar de website van Stop Killer Robots!

Stop Killer Robots

Samen op stap in Oslo

Hoewel een meerderheid van mensen tegen killer robots is, zijn er maar weinig organisaties in België die rond deze thematiek werken. Het is dan ook belangrijk om af en toe met gelijkgezinden samen te komen en te voelen dat je er niet alleen voor staat. De wereld veranderen doe je namelijk niet alleen!

Na Covid was het de eerste keer dat we nog eens in persoon samenkwamen met campaigners van over heel Europa. De eerste avond werd dan ook gevuld met eerste ontmoetingen, elkaars verhalen en enthousiasme delen. De volgende dag begon het echte werk.

Omdat Europa traditioneel een rijk continent is met een geschiedenis van leiderschap op vlak van ontwapening – denk maar aan België en de landmijnen bijvoorbeeld – ligt er in ons continent een belangrijke sleutel om internationale onderhandelingen over een verbod op killer robots op te starten. Het was dan ook heel erg leerrijk om te horen hoe andere campaigners in hun land beleidsmakers probeerden te overtuigen van het belang van een nieuw verdrag.

Samen brainstormden we over hoe we politici konden overtuigen opnieuw leider te worden op vlak van ontwapening. Welke obstakels komen we hierbij tegen? En hoe gaan we daar dan mee om? Anderzijds zijn er natuurlijk ook veel kansen. Hoe grijpen we die? En wat is de impact van de oorlog in Oekraïne in Europa? Allemaal vragen die ons een hele dag zoet hielden.

Ook een beetje lobbyen in Noorwegen

Noorwegen startte in het verleden al eens onderhandelingen op over een verbod op landmijnen. Het land is dan ook zeer trots hierop. Nochtans blijft het op vlak van killer robots wat achterop hinken en neemt het niet langer diezelfde leiderschapsrol op. We maakten dan ook van de gelegenheid gebruik om met de hele Stop Killer Robots delegatie beleidsmakers, ambtenaren, maatschappelijk middenveld, onderzoekers en diplomaten uit te nodigen op een receptie. Op die manier konden we heel informeel met elkaar uitwisselen over wat Noorwegen kan betekenen op internationaal vlak voor een verbod op killer robots. De tijd dringt!

Een afscheid vol inspiratie

Aan elk mooi verhaal komt natuurlijk een einde. Vooraleer we konden vertrekken, bespraken we nieuwe campagne plannen. Zo zullen we in verschillende landen meer parlementsleden proberen te overtuigen van de nood tot een nieuw verdrag. Ook werd een conferentie in Costa Rica besproken, waar verschillende landen uitgenodigd worden om de volgende stappen te bespreken.

Daarnaast leerden we over het belang van digitale dehumanisering. Omdat AI systemen mensen herleiden tot een som van data vergroot dit het risico dat mensen niet langer een eerlijke behandeling krijgen. Denk maar aan de automatisering van de rechtbanken bijvoorbeeld. Een machine ziet je namelijk niet langer als een mens, maar als een som van 1 en 0. Dat is wat we digitale dehumanisering noemen. Maar een machine heeft niet hetzelfde inschattingsvermogen als een mens.

Willen we in een wereld leven waar digitale dehumanisering zover doorgedreven wordt dat het mensen doodt? Ons antwoord luidt duidelijk: nee! Samen met de Stop Killer Robots campagne blijven we daarom werken aan een wereld waarin technologie gebruikt wordt voor de promotie van vrede, gerechtigheid, mensenrechten, en gelijkheid, niet om te doden. Samen beschermen we de inherente waarde van het menselijk bestaan.

Uiteindelijk was het tijd om afscheid te nemen. Contactgegevens werden uitgewisseld, plannen werden gesmeed. Vol nieuwe inspiratie vertrokken we weer naar huis. Benieuwd?! Houd dan zeker onze kanalen in het oog.

De wereld stond ondertussen niet stil

Tijdens onze uitstap in Noorwegen stond de wereld natuurlijk niet stil. Zo lanceerde de Stop Killer Robots campagne een nieuwe website helemaal gefocust op onderzoek naar killer robots en wat staten van plan zijn eraan te doen. Daarnaast kwam de Wereldraad van Kerken uit met een duidelijk statement voor een internationaal verbod op killer robots:

“Spreekt zijn krachtige steun uit voor een preventief internationaal verbod op autonome wapensystemen ("killer robots" en drones) en dringt er bij staten op aan de voortgang van dit verbod niet langer te belemmeren en hiertoe te goeder trouw onderhandelingen aan te gaan.”