Image
kernkoppen

Russische invasie van Oekraïne verhoogt risico op inzet kernwapens

Rusland - Oekraïne
Kernwapens
Persbericht

De International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede in 2017, veroordeelt de Russische invasie van Oekraïne en Poetins dreigement om kernwapens te gebruiken. Oorlog is nooit te aanvaarden en de Russische aanvallen op Oekraïne, zeker met inzet van kernwapens, zullen catastrofale gevolgen hebben voor de burgerbevolking.

Hoewel alle oorlogen onaanvaardbaar zijn, waarschuwt ICAN dat het recente Russische gedrag het conflict dreigt te doen escaleren tot een conflict waarbij kernwapens betrokken kunnen worden. Vorige week heeft Poetin een strategische kernwapenoefening gehouden, waarbij werd geoefend op het inzetten van massavernietigingswapens op burgers met intercontinentale ballistische raketten, onderzees gelanceerde raketten en bommenwerpers. Nog verontrustender is dat Poetin vanochtend verklaarde dat: "voor degenen die in de verleiding zouden komen om in te grijpen. Rusland zal onmiddellijk reageren en u zult gevolgen ondervinden die u nooit eerder in uw geschiedenis hebt ondervonden", in een weinig verholen dreigement om kernwapens te gebruiken. Dit komt neer op dreigen met het gebruik van kernwapens, zoals verboden door het VN-Verbodsverdrag op kernwapens. Uit zijn woorden en daden blijkt duidelijk dat het gebruik van kernwapens altijd op tafel ligt en dat het risico op het gebruik van kernwapens toeneemt.

Dit conflict is nu al schadelijk voor de burgerbevolking. Het toevoegen van dreigementen om burgers massaal te vermoorden met kernwapens doet niets om mensen te beschermen. Het enige wat kernwapens in deze situatie doen, is het risico van een enorme humanitaire catastrofe verhogen.

"Wij dringen er bij Rusland, Wit-Rusland en alle andere staten op aan geen militaire activiteiten met kernwapens te ontplooien, zoals oefeningen met kernwapens en andere mogelijke inzet van kernwapens. Het Wit-Russische referendum van zondag om de in de grondwet opgenomen belofte kernwapenvrij te blijven opnieuw in te trekken, is olie op het vuur in een reeds gespannen tijd.

Wij dringen er bij de internationale gemeenschap op aan zware druk op Rusland uit te oefenen om dialoog en diplomatie aan te gaan, het VN-Handvest na te leven, het Internationaal Humanitair Recht en de Rechten van de Mens te eerbiedigen en zich aan te sluiten bij de desbetreffende verdragen ter vermindering van het risico van kernwapens, waaronder het VN-Verbodsverdrag op kernwapens."

Dit persbericht verscheen eerder op de website van ICAN. Pax Christi Vlaanderen is lid van ICAN sinds 2013.

 

Afbeelding: Adobe Stock/Denys Kuvaiev