PeaceCraft gaat Europees! | Pax Christi Vlaanderen

PeaceCraft gaat Europees!

In 2018 – 2019 bereikte PeaceCraft in Vlaanderen meer dan 5.000 jongeren, in 2020 gaan ook jongeren in Bulgarije, Slovenië en Turkije aan de slag rond de thematiek migratie en vluchtelingen. De uitdagingen? Samen op zoek gaan naar oplossingen voor de spanningen en conflicten die het thema in de eigen maatschappij teweegbrengt.

PeaceCraft 2.0 schoot tijdens de kickoff meeting op 6 – 7 maart in Istanbul uit de startblokken. Samen met ODNOS uit Slovenië, Ideas Factory uit Bulgarije, KIO uit Turkije en !Drops uit België werden alle details van het project besproken, we dachten na over de praktische implementatie en planden samen de verschillen activiteiten en stappen van het project.

Zo zullen we in het voorjaar van 2020 in ieder land 20 jongeren samenbrengen. In deze groep hebben 10 jongeren een vluchtelingenachtergrond en zijn 10 jongeren geboren en getogen in het desbetreffende land. Ze verdiepen zich samen in de thematiek. Wat zijn de grootste uitdagingen voor vluchtelingen in dit land? Voelen ze zich thuis en hoe verloopt het contact met leeftijdsgenoten? Hoe beleven deze leeftijdsgenoten de komst van jonge vluchtelingen? Zijn er spanningen, wat zijn de percepties?

Op deze vragen zal ook dieper ingegaan worden tijdens de midweek eind augustus in Bulgarije. 24 jongeren, 6 uit ieder land zullen er gedurende vier dagen uitwisselen. Ze duiken dieper in het thema dankzij de PeaceCraft game (die momenteel in het Engels wordt vertaald). Via de methodiek van ‘polarised theatre’ zullen ze vervolgens werken rond stereotypen, gepercipieerde tegenstellingen en spanningen, om dan vervolgens samen na te denken over oplossingen.

Bij terugkeer in de respectievelijke landen zullen de jongeren rond deze oplossingen werken. Nauw begeleid door professionals thuis in ‘social design’ zullen ze vorm geven aan producten en activiteiten die het verschil kunnen maken. De eerste protoypes zullen voorgesteld worden op ‘show and tell’ bijeenkomsten. Hier zullen ook verschillende belanghebbenden op aanwezig zijn. Het doel is om zo linken te maken opdat de producten ook echt uitgewerkt kunnen worden.

In februari 2021 zullen vertegenwoordigers uit de vier landen de resultaten voorstellen tijdens het slotcongres in Brussel. Dat beloofd! We zullen je via onze website alvast op de hoogte houden van de voortgang van dit uiterst boeiend project.

 

PeaceCraft 2.0 wordt mogelijk gemaakt dankzij Erasmus+