Pax Christi International solidair met activisten in Ingoesetië | Pax Christi Vlaanderen
|
3 juli 2019

We vragen de snelle vrijlating van de politieke gevangenen in Ingoesetië

Pax Christi International solidair met activisten in Ingoesetië

Leden van de algemene vergadering van Pax Christi International drukten hun solidariteit uit met de Ingoesetische activisten, die vreedzaam protesteerden in de Republiek Ingoesetië (Russische Federatie) en momenteel worden vastgehouden onder valse en politiek gemotiveerde beschuldigingen. Zij deden dit tijdens hun bijeenkomst op 26 en 27 juni 2019 in Brussel, België.

Pax Christi International vraagt speciale aandacht voor vijf activisten, met name Barach Tsjemurziev, Achmet Barachojev, Bagaoedin Chaoetijev, Malsag Oezjachov en Moesa Malsagov. Zij worden vastgehouden in gevangenissen in buurrepublieken Noord-Ossetië en Kabardino-Balkarië. 

Als vredesbeweging ondersteunt Pax Christi de inspanningen van het Ingoesetische volk voor een democratische samenleving, voor rechtstreekse en eerlijke verkiezingen van de president van hun republiek en voor het recht om gehoord te worden door de machtshebbers. Een representatieve vereniging van alle Ingoesetische clans, de Raad van Teipen, ondergaat politieke vervolging en ernstige druk vanuit de lokale overheden. Tijdens het begin van het volksprotest, vanaf 26 september 2018, werd de activiteit van deze vereniging opgeheven. Later werd de voorzitter van de Raad, Malsag Oezjachov - al in voorhechtenis - nog eens bijkomend beschuldigd met ongegronde argumenten.

Daarom vragen de aanwezige leden van Pax Christi International de snelle vrijlating van de politieke gevangenen en de opheffing van de beschuldigingen. Ze vragen ook dat de voorwaarden zullen worden geschapen voor een vrije ontwikkeling van een burgermaatschappij in Ingoesetië, waarbij alle rechten en vrijheden van de burgers worden gegarandeerd.

Covoorzitters van Pax Christi International, Mgr. Marc Stenger en Wamuyu Wachira, en de lidsecties van Pax Christi International

Foto: Protest in Magas, Ingoesetië, maart 2019 - fotograaf Oemar Jovloi, Kavkazsky uzel