Oproep voor gebed en actie nav escalatie rond Oekraïne op 4 februari 2022 | Pax Christi Vlaanderen
|
27 januari 2022

De oorlogsdreiging die over Europa hangt verontrust ons heel sterk als burgers en als gelovigen

Oproep voor gebed en actie nav escalatie rond Oekraïne op 4 februari 2022

Oproep vanuit de Werkgroep Vredespiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen en de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent

De oorlogsdreiging die over Europa hangt verontrust ons heel sterk als burgers en als gelovigen. De dynamiek van dreiging en militair opbod wordt opnieuw in alle ernst opgevoerd tussen de NAVO en Rusland. De Koude Oorlog is als het ware terug, maar ook de vrees voor een heet uit de hand lopend gewapend conflict.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben christenen en niet-christenen een profetische stem laten horen van dialoog, verzoening en samenwerking. Na de Koude Oorlog zijn er bovendien belangrijke stappen gezet in een proces van toenadering en eenmaking in Europa, helaas zonder Rusland er bij te betrekken. Zo kon de oude vijandschap geruisloos terugkeren in vele hoofden en in politieke verhoudingen. Over en weer wordt er nauwelijks geluisterd naar de rechtmatige verzuchtingen van de betrokken bevolking. De tegenover elkaar staande overheden zien de ander vooral in het licht van een mogelijke agressie. Dit alles is op dit ogenblik heel duidelijk rond Oekraïne.

De Oekraïense stem binnen de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent verwoordt de pijn en angst als volgt:

Vandaag kijkt de wereld toe en vraagt zich af: worden godsdienstvrijheid, een vrije pers, een robuust publiek debat afgestraft door de escalatie van een invasie die in 2014 begon? 14.000 mensen, waaronder kinderen, zijn gedood, 1,5 miljoen zijn ontheemd, enkele honderdduizenden leven in doodsangst in de buurt van de frontlinie, en miljoenen lijden aan posttraumatische stress. De oorlog in Oekraïne is echt. Hij doodt, verminkt en vernietigt dagelijks. Een escalatie zal leiden tot nog eens miljoenen vluchtelingen, nog meer doden en gewonden, nog meer tranen en pijn. Toch houdt het volk van Oekraïne moedig stand. Ze bewaren de vrede en vragen om solidariteit en dialoog.

Waarom kunnen verantwoordelijke politici het roer zo moeilijk omgooien? Waarom kunnen beleidsmensen de tegenstander zo moeilijk zien als iemand met gelijkaardige verzuchtingen naar veiligheid? Er zijn voldoende redenen om aan politici onze stem te laten horen en om ons hart te laten spreken in gezamenlijke momenten van stilte en gebed.

Oproep tot actie op dag van de broederlijkheid

Wij nodigen de christelijke, andersgelovige en humanistische gemeenschappen uit om op 4 februari 2022, Internationale dag van broederlijkheid, samen te komen voor een moment van stille bezinning en gebed met het oog op een vredevolle uitweg uit de huidige gespannen situatie rond Oekraïne.

Daarbij kunnen volgende zinnen uit de encycliek “Fratelli tutti” worden voorgelezen: “Elke oorlog maakt dat de wereld erger er aan toe is dan voorheen. Oorlog is altijd een mislukking van de politiek en van de mensheid, een schandelijke capitulatie, een hartverscheurende nederlaag ten opzichte van de machten van het kwaad. (…) Laten we het niet bij theoretische discussies houden, maar laten we de wonden van de slachtoffers aanraken en ons inleven in het leed van de getroffenen” (nr. 261).

Eenzelfde boodschap kan worden gestuurd naar politici en beleidsmakers. We denken daarbij aan de woorden uit ‘Fratelli tutti’: “De kansen die het einde van de Koude Oorlog bood, werden onvoldoende benut omdat het ontbrak aan een toekomstvisie en een gedeeld bewustzijn van onze gemeenschappelijke bestemming. In plaats daarvan bleek het gemakkelijker om particuliere belangen na te streven zonder zich te bekommeren om het universele algemeen welzijn. Zo werd de deur opnieuw geopend voor de vreselijke gruwel van de oorlog” (nr. 260).

Neem contact op met Annemarie Gielen als je een moment van gebed, verstilling of andere actie onderneemt op 4 februari.

Vredeswakes in Genk, Gent en Antwerpen

In Genk nodigt de katholiek-Oekraïense kerk, Binnenlaan 33 te Waterschei, iedereen uit voor een persoonlijk gebedsmoment tussen 14 en 16 uur. Er zullen teksten ter beschikking zijn.

In Gent vindt om 18u30 een stille wake plaats op het Sint-Baafsplein

In Antwerpen is er om 19u een gebedsviering in de kerk van Minderbroeders Kapucijnen: Ossenmarkt 14 (neem zeker mondmasker mee)