Nationale manifestatie: duizenden burgers met 8 duidelijke boodschappen | Pax Christi Vlaanderen

Nationale manifestatie: duizenden burgers met 8 duidelijke boodschappen

Op 27 maart wandelden duizenden bezorgde burgers door de straten van Brussel. Tientallen midddenveldorganisaties hadden op vraag van de vredesbeweging opgeroepen tot een nationale manifestatie. 

Een nationale manifestatie die opriep tot een staakt-het-vuren in en een terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne maar nog 7 andere belangrijke punten naar voor schoof om zowel duurzame vrede te bereiken in Europa als oog te hebben voor de gevolgen van de oorlog.