Image

Nakba Herdenking 2022 - waarom actie tegen investeringen in illegale nederzettingen

Palestina - Israël
Aankondiging

Wat is eigenlijk de Nakba?

Het ontstaan van de Joodse staat Israël op 14 mei 1948 leidde tot een regelrechte catastrofe - of nakba in het Arabisch - voor de Palestijnse bevolking. Joodse legertroepen en terreurgroepen verdreven 750.000 Palestijnen uit hun huizen en van hun grond. Meer dan 500 Palestijnse dorpen en gehuchten werden van de kaart geveegd. De inwoners werden ontheemd en kwamen terecht in vluchtelingenkampen in eigen land of in buurlanden. Maar door de Israëlische wetgeving kon niemand ooit naar huis terugkeren of zijn grond terugkrijgen. De huissleutel is vaak nog het enige wat overbleef. 

Om dit onrecht, dat tot op de dag van vandaag voortduurt, onder de aandacht te brengen, organiseert Pax Christi Vlaanderen, met de steun van verschillende partners, acties. Elk jaar leggen we de focus op een ander aspect van het voortdurend onrecht. Dit jaar is dat de financiering van de illegale Israëlische nederzettingenindustrie.

Don't Buy into Occupation - Koop niet in bezetting

De Nakba-herdenking van 2022 staat in het teken van de financiering van de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden. De coalitie “Don’t Buy into Occupation”, waarvan 11.11.11 een van de initiatiefnemers is, berekende dat tussen januari 2018 en mei 2021 255 miljard dollar via leningen en andere financiële producten werd verstrekt aan bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingenindustrie. Hier vind je meer informatie over de coalitie en het rapport.

672 Europese financiële instellingen onderhielden in deze periode relaties met 50 bedrijven. BNP Paribas Fortis is de koploper onder de banken. Die banken investeren met ons particulier geld, met het geld van overheden en van bedrijven. Willen wij dat?

Mensenrechten en internationaal recht moeten primeren

Elk land dat lid is van de Verenigde Naties, is gebonden aan het naleven van het VN-Charter en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. De voortgaande Nakba heeft voor de Palestijnse bevolking in Israël zelf en in bezet Palestijns Gebied geleid tot een situatie van apartheid, vervolging en repressie. Volgens de Apartheidsconventie (1973) en het Statuut van Rome (1998) behoort apartheid tot de grootste misdaden tegen de menselijkheid.

De illegale bezetting moet stoppen

De bezetting en de hiermee gepaard gaande repressie veroorzaken onnoemelijk veel leed. Vormen van geweldloos verzet zoals de Boycot-, Desinvesterings- en Sanctiecampagne (BDS) worden dan weer gecriminaliseerd. Israël maakt het de Palestijnse bevolking onmogelijk een normaal leven te leiden, maar wordt hiervoor niet gestraft. De ernstige schendingen van het internationaal recht moeten stoppen.

De Israëlische bezetting en het nederzettingenbeleid worden mede in stand gehouden dankzij buitenlandse investeringen, ook vanuit België. Het is medeplichtigheid aan een ernstige schending van het internationaal recht, waarvan miljoenen mensen het slachtoffer zijn.

Kom in actie

Op 14 en 15 mei 2022 organiseert Pax Christi Vlaanderen samen met een aantal partners stiltecirkels in verschillende steden en gemeenten. 

Sluit aan bij een stiltecirkel in jouw omgeving!

Partners: Broederlijk Delen, Beweging.net, Gents Actieplatform Palestina, intal, Leuvense Vredesbeweging, Olijven en Dadels, Vrede vzw

Wil je meer doen of iets anders doen?

  • Stuur een klachtenbrief naar de banken die de bezetting financieren

In België zijn er vijf banken die investeren in bedrijven die ook actief zijn in illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Het gaat om BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Belfius en AXA. Ben jij klant van een van deze banken, stuur dan een klachtenbrief via https://www.fairfin.be/dbio-kies-je-bank.

  • Teken de petitie voor een handelsverbod op nederzettingsproducten

Vanaf 21 februari 2022 loopt het European Citizens Initiative. Deze campagne spoort Europese burgers aan om een petitie te ondertekenen waarin de Europese Commissie gevraagd wordt een handelsverbod in te stellen op nederzettingenproducten. Via deze link kan je de petitie tekenen: Made in illegality.