Nakba-herdenking 2019: Palestijnse kinderen in detentie een stem geven | Pax Christi Vlaanderen

Nakba-herdenking 2019: Palestijnse kinderen in detentie een stem geven

Persbericht, Antwerpen, 14 mei 2019. Op woensdag 15 mei 2019 organiseert Pax Christi Vlaanderen samen met andere organisaties voor de tweede keer een stil protest tegen de voortdurende Nakba, wat ‘catastrofe’ betekent in het Arabisch. De Nakba slaat op de gebeurtenissen van 71 jaar geleden, toen 750.000 Palestijnen op de vlucht sloegen tijdens de oorlog die uitbrak bij het uitroepen van de staat Israël. Zij moesten hun huizen achterlaten en konden nooit terugkeren. Om dit onrecht te herdenken worden in twaalf Vlaamse steden stiltecirkels georganiseerd. De stiltecirkels gelden als een solidariteitsactie met de Palestijnse bevolking én als een oproep om het internationaal recht na te leven. De focus van de stiltecirkels ligt dit jaar op Palestijnse kinderen in detentie.

Na de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring van 1948 werden ruim 400 Palestijnse dorpen vernietigd en sloeg 80% van de Palestijnse bevolking op de vlucht. Vandaag de dag zijn er zo’n 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen die, ondanks een recht op terugkeer vastgelegd in het internationaal recht, nooit konden terugkeren. Israël weigert tot op heden om daarover te onderhandelen. De spanningen die deze situatie oproept lopen verder op, doordat Israël doorgaat met het veroveren van Palestijns grondgebied. Dit doen ze onder andere door het bouwen van illegale nederzettingen en de vernietiging van Palestijnse eigendommen, de laatste jaren in een verhoogd tempo dankzij het gedoogbeleid van de regering-Trump. Ondertussen verslechteren de leefomstandigheden in Gaza aanzienlijk en wordt een onleefbare situatie in het jaar 2020 voorspeld.

Waar de Nakba-herdenking vorig jaar focuste op de 70ste herdenking van de verdwenen Palestijnse dorpen, vragen de organisatoren dit jaar met de stiltecirkels extra aandacht voor Palestijnse kinderen in gevangenschap. Volgens gegevens van Defence for Children International Palestine houdt Israël jaarlijks vijf- tot zevenhonderd kinderen in militaire detentie. Zij worden meestal ’s nachts bij hun families weggerukt en meegenomen. In de gevangenis zijn zij vaak slachtoffer van fysiek, psychisch en verbaal geweld. Israël schendt hiermee het door hen ondertekende VN-kinderrechtenverdrag.

Rapporten van VN-rapporteurs en agentschappen klagen de dagelijkse schendingen van Palestijnse rechten aan. Pax Christi Vlaanderen roept op om het internationaal recht na te leven en wil met deze vreedzame stille actie de opgesloten kinderen een stem geven.

De stille Nakba-actie is behalve een herdenking ook een politiek signaal voor lokale, Vlaamse, nationale en Europese politici. Zij mogen zich niet verschuilen achter welke reden dan ook om mensenrechten en internationaal recht niet te doen naleven. Zij moeten hun standpunt over dit onrecht duidelijk proclameren en consequent politieke actie ondernemen. Dit niet alleen ter bevordering van de vrede en de rechten van de Palestijnen, maar ook van die van de Israëli’s.

De stiltecirkels vinden plaats op 15 mei 2019 van 12 tot 13 uur in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, Genk, Sint-Niklaas, Brugge, Tielt, Geraardsbergen (18.30 u.), Mechelen, Ieper en Oostende.

Contact: Annemarie Gielen, 0485/545958, annemarie.gielen@paxchristi.be

De Nakba-stiltecirkels zijn een initiatief van Pax Christi Vlaanderen in samenwerking met Amnesty-groepen, Antwerp for Palestine, Beweging.net, Broederlijk Delen, Koleuren Gazette, Leuvense vredesbeweging, Leuvens Actieplatform Palestina, Olijven en Dadels, Palestina solidariteit, Universiteit van Maatschappelijk Belang, Vredesactie Brugge, Vrede, lokale Wereldwinkels, 11.11.11-groepen ,…

Foto: Nakba-stiltekring Antwerpen, 2018