Image
stop war verkeersbord met tank op de achtergrond

Mailactie: geen verhoging defensiebudget!

Internationale veiligheid
Actie

Op vrijdag 21 januari liet minister van defensie Dedonder weten dat de regering deze week vrijdag zou beslissen of het defensiebudget verhoogd zou worden naar 1,54% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit zou onder andere dienen om nieuw militair materiaal aan te kopen. We roepen de regering op om deze beslissing terug te draaien en niet mee te doen aan een nieuwe wapenwedloop.

Net op het moment van hoge geopolitieke spanningen kondigt de regering De Croo aan het defensiebudget te willen verhogen van 1,1% tot 1,54% van het BBP. Dat is meer dan de vooraf overeengekomen 1,3% onder de vorige regering en komt overeen met een goede extra 3 miljard euro. Aangezien wapens conflict niet oplossen maar net aanwakkeren roepen we de regering dan ook op om dit plan niet door te zetten. Dit geld zou beter geïnvesteerd worden in diplomatieke middelen om conflicten te voorkomen. 

Ben jij het ook niet eens met deze beslissing? Help ons de regering van gedacht veranderen door een mail te versturen aan alle ministers:

Geachte minister,

De ministerraad van de Vivaldi-coalitie wil vrijdag 28 januari het budgettair pad voor defensie vastleggen en de uitgaven tegen 2030 optrekken naar 1,54 procent van het Bruto Binnenlands Product. 

België besteedt nu al 5,3 miljard euro aan defensie en prijkt daarmee in absolute cijfers op de dertiende plaats binnen de NAVO. In volle Covid-periode steeg het defensiebudget de afgelopen 2 jaar reeds met meer dan 1 miljard euro (NAVO-cijfers). De NAVO wil dat de lidstaten de militaire budgetten fors optrekken hoewel het bondgenootschap verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de wereldwijde militaire uitgaven. Ter vergelijking: het Russische militaire budget bedraagt daar amper 6% van. 

Als de regering haar plan doorzet dan zal het defensiebudget de komende jaren verschillende miljarden extra wegnemen uit de begroting die nu al zwaar in het rood gaat. Een deel van de middelen moet dienen om nieuw militair materieel aan te schaffen. Een paar jaar geleden is nog maar pas een programmawet gestemd voor de aankoop van oorlogsmaterieel ter waarde van 9,2 miljard.  

Ik ben verbaasd dat de regering in deze gezondheids- en energiecrisis miljarden vindt om mee te stappen in een absurde wapenwedloop. De omzet van de wapenindustrie groeit naar ongekende hoogten, terwijl het voor veel mensen alsmaar moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. 

Ik dring er bij u op aan om af te zien van deze plannen. We willen niet dat de groeiende internationale spanningen worden misbruikt om ons land te overbewapenen. De huidige internationale crisis is niet met meer wapens op te lossen. We hebben dialoog en investeringen in de menselijke veiligheid nodig.

Hoogachtend,

Een bezorgde burger

JA, IK MAIL DE MINISTERS     

Problemen met de link?

Ondervind je problemen met het versturen van de mail via de link? Kopieer dan bovenstaande mail en verstuur die zelf naar de ministers:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

Afbeelding: Adobe Stock