Image

Kernwapens in Kleine Brogel: ze zijn er nu ook officieel

Kernwapens
Artikel

Een nieuw NAVO-document bevestigt wat al decennialang geweten is: er liggen kernwapens in de militaire basis van Kleine Brogel. Als het van Pax Christi Vlaanderen en andere vredesbewegingen in België afhangt, mogen die zo snel mogelijk verdwijnen.

Dat er kernwapens in Kleine Brogel liggen, werd bevestigd in een document over de vernieuwing van de Amerikaanse kernwapens in Europa: ‘A New Era for Nuclear Deterrence? Modernisation, Arms Control, and Allied Nuclear Forces’. Dat document werd opgesteld voor parlementariërs uit de verschillende NAVO-lidstaten en kon ingekeken worden door de VRT. (lees het VRT-bericht)

In een van de hoofdstukken over de nucleaire positie van de NAVO staat – zoals inderdaad al jarenlang officieus bekend is – dat de VS ongeveer 150 B-61 kernbommen ter beschikking stelt van Europa. Die kunnen afgegooid worden door Amerikaanse bommenwerpers, of de dual-use toestellen van de Europese bondgenoten. De bommen staan opgesteld in zes bases in de lidstaten, die met name genoemd worden: dat zijn onder meer Kleine Brogel (België), Büchel (Duitsland) en Volkel (Nederland), om het dichtst bij huis te blijven.

Pax Christi Vlaanderen ijvert al sinds de vroege jaren ’80 om de kernwapens uit ons land weg te halen. In 2010 riepen vier Belgische toppolitici – Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt, Louis Michel en gewezen NAVO-secretaris-generaal Willy Claes – op aangeven van Pax Christi Vlaanderen en andere vredesorganisaties, in een open brief al op om de kernwapens uit Kleine Brogel weg te halen. Die boodschap herhaalden zij in 2013 voor de ‘Time to Go’-campagne.

Binnen de Belgische Coalitie voor Kernwapens en ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) voerde Pax Christi Vlaanderen de afgelopen vijf jaar campagne voor een VN-verbod op kernwapens. Dit verbod – de UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) – werd twee jaar geleden goedgekeurd in de VN en gaat in werking wanneer 50 staten het geratificeerd hebben. De NAVO-bondgenoten leggen het verbodsverdrag naast zich neer en roepen als argument het NAVO-lidmaatschap zelf in, en de bepalingen uit het – overigens zeer slabakkende – Non-proliferatieverdrag (NPV) uit 1970. Het TPNW doorkruist nochtans nergens deze engagementen; het vereist van toetredende landen alleen een verifieerbaar en tijdsgebonden plan tot volledige eliminatie. Dat is niet meer dan een concrete uitvoering van de beloftes uit het Non-proliferatieverdrag waarin de kernwapenstaten zich engageerden tot volledige nucleaire ontwapening. Die stelling werd overigens bevestigd door Yves Leterme en (opnieuw) Willy Claes, in een opmerkelijke open brief in de Standaard op 11 december 2017, naar aanleiding van de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan ICAN.

In verschillende bevragingen de afgelopen jaren, geven ca. 2/3 van de Belgen aan voorstander te zijn van de ondertekening van het VN-verdrag en roepen ongeveer evenveel mensen op om investeringen in de kernwapenindustrie een halt toe te roepen.

Op 23 april 2019 organiseerde de Belgische Coalitie tegen Kernwapens, in de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei, in Brussel een nationaal kernwapendebat met de politieke partijen, waarin zij hun standpunten i.v.m. de kernwapens in België op tafel legden. Hun standpunten werden gebundeld in dit videoverslag. Je vindt een overzicht van de standpunten van de Vlaamse partijen op de site van de Belgische Coalitie tegen kernwapens.

Nu de kernwapens ‘officieel’ in ons land liggen, herhaalt Pax Christi Vlaanderen graag haar standpunt over deze massavernietigingswapens:

  • Pax Christi Vlaanderen wil een kernwapenvrij België. De kernbommen in Kleine Brogel moeten dus verwijderd worden;
  • Pax Christi Vlaanderen roept ons land, en de toekomstige regering, op om de UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons te ondertekenen en te ratificeren;
  • Pax Christi Vlaanderen roept banken en andere financiële instellingen op om hun investeringen in de kernwapenindustrie terug te draaien.

Lees ook:

ICAN betreurt opzegging INF-akkoord

Belg verwacht totaal ander kernwapenbeleid van volgende regering

One Year on: European Attitudes toward the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Gerecycleerd en gevaarlijk - Analyse van twee decennia Belgische kernwapendiplomatie

Koerierdossier:Time to go! Kernwapens weg uit België

----------------------------------

 

Foto: Lamerie/Creative Commons