Image

Jo Hanssens schrijft over zijn bezieling in Vreugde van mijn hart. Hoop voor de wereld.

Spiritualiteit
Aankondiging

"De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van hen die lijden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van Christus' leerlingen; er niets echt menselijks, of het vindt weerklank in hun hart." 

Zo begint Gaudium et Spes, één van de vier constitutieteksten van het Tweede Vaticaans Concilie, en zo begint ook het boek dat Jo Hanssens in de zomer van 2021 afwerkte: Vreugde van mijn hart. Hoop voor de wereld. Het boek groeide in de jaren van zijn - zoals hij zelf aanhaalt - strijd en inkeer, o.a. in de vredesbeweging Pax Christi en tijdens weken van herbronning met de Foyer de Charité in Bonheiden. De beginwoorden van Gaudium et Spes - vreugde en hoop - zijn voor Jo een kompas. Daarnaast vertrouwt hij op de Heilige Geest en laat hij zich inspireren door Jezus van Nazaret om de kracht te vinden om de opdracht tot vrede, de roep om rechtvaardigheid en de zorg voor onze kwetsbare aarde te behartigen. 

Wonderlijke tocht

In zijn boek neemt Jo de lezer mee op een indrukwekkende reis doorheen de Bijbel, die hij een meesterwerk van hoogstaande literatuur noemt, vol met goddelijke en menselijke wijsheid. Dankzij Jo's oog voor de geweldloze visie en geest, haalt hij talrijke passages uit de Bijbel aan die spreken van die ongelooflijke, radicaal andere en (bijna?) het menselijk denkvermogen overstijgende kracht van een open, actief geweldloze en oneindig liefdevolle houding. De verwondering voor deze radicale houding spreekt van elke bladzijde. Het eerste hoofdstuk begint daar dan ook mee: 'Verwondering is het begin van alles'. Mark Van de Voorde die het 'Woord vooraf' mocht schrijven, spreekt ook over de verwondering. Hij herinnert zich nog de eerste ontmoeting met Jo, en was toen verwonderd over wat die man, die vredesactivist, te vertellen had. 

Impressies van Annemarie Gielen, een tochtgenoot bij Pax Christi Vlaanderen

Zelf ben ik actief binnen Pax Christi sinds 1995, en binnen Pax Christi Vlaanderen enkele jaren later. Jo ken ik dus al sinds die tijd. Marks voorwoord is voor mij van de eerste tot de laatste letter herkenbaar en bijzonder treffend verwoord. Een innemend man, noemt Mark hem, in de twee betekenissen van het woord. Een zeer terechte karakterisering. Zo heb ik Jo ook ervaren: hij raakt je en pakt je zachtmoedig in om mee op tocht te gaan. En ik ben meegegaan. 

De ideeën voor dit boek heb ik weten ontstaan. Jo kwam er vaak over vertellen in mijn bureau, als we onze ochtendbabbel deden. Het resultaat is echter veel straffer dan ik had gedacht. Het boek is een aaneenrijging van citaten uit de Bijbel die samen de bewijslast vormen voor dat geweldige, schitterende en levengevende alternatief voor geweld en onrecht, namelijk de liefde, de geweldloosheid. Jo's geestdrift en passie zuigen je mee: de voorbeelden zijn sprekend. Maar het komt nooit belerend over. Dat is de kracht van die verwonderde houding, van het kijken en zien, van het horen en luisteren, van het gewaarworden en laten binnenkomen. Mark verwoordt het mooi: Jo's verwondering is het antidotum voor minachting. Want slechte gedachten en gewelddadige handelingen zijn overal en bij iedereen aanwezig. Maar daar tegenover staat de kracht van de vreugde en de hoop, van de liefde en barmhartigheid. 

Dit werk is een rijke bron van inspiratie voor onze vredesbeweging. Een prachtig cadeau, dat ons geschonken wordt, en waar we dankbaar uit zullen putten.

Praktische informatie

Het boek 'Vreugde van mijn hart. Hoop voor de wereld' is verschenen bij Halewijn, en is voor €16,95 te verkrijgen via de webshop van Halewijn. Je kan het boek ook vinden in De Standaard Boekhandel.