Image

Inwerkingtreding VN-verbod op kernwapens dichterbij

Kernwapens
Artikel

Op 26 september 2019, de Internationale Dag voor de Totale Eliminatie van Kernwapens, traden 12 landen toe tot het VN-kernwapenverbod. 32 landen zijn nu verdragspartij, meer dan 2/3de van het aantal dat nodig is om het verdrag in werking te doen treden. Verschillende andere landen staan bovendien op het punt om toe te treden, waardoor het verdrag al in 2020 in werking kan treden.

In juli 2017 namen 122 lidstaten van de Verenigde Naties het Verdrag voor het Verbod op Kernwapens aan (UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/TPNW, of Nuclear Weapon Ban Treaty). Het verdrag verbiedt de ontwikkeling, het testen, de productie, het opslaan, de handel in, het gebruik van en het dreigen met kernwapens. Het VN-kernwapenverbod verhoogt de druk op kernwapenstaten om sneller te ontwapenen, heeft een concrete impact op de financiering van kernwapens, en bemoeilijkt de bewegingsvrijheid van nucleaire arsenalen. Het verdrag treedt in werking als 50 staten het geratificeerd hebben.

Het belang van een snelle inwerkingtreding wordt ook benadrukt door ICAN-directeur Beatrice Fihn: “Ver weg van de meeste camera’s komen we samen om het echte werk rond nucleaire ontwapening te doen. Het is in het belang van uw bevolking en van de wereld dat dit verdrag in werking treedt. Vandaag komen we opnieuw een stapje dichter bij de eleminatie van nucleaire wapens, dit geeft ons hoop in donkere tijden.” (op de foto: Beatrice Fihn in de Kamercommissie Landsverdediging op 16 oktober 2019)

België weigert echter nog steeds het VN-kernwapenverbod te ondertekenen. Dit terwijl opiniepeilingen aangeven dat meer dan 2/3 van de Belgische bevolking wil dat België het VN-kernwapenverbod ondertekent. In oktober 2019 vinden in het federale parlement ook hoorzittingen plaats over de aanwezigheid van kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel.

Pax Christi Vlaanderen roept de volgende federale regering op om concrete stappen richting een kernwapenvrije wereld te nemen. Concreet verwachten we dat het toekomstige regeerakkoord duidelijke engagementen bevat om:

  • het VN-kernwapenverbod te ondertekenen;
  • om Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel te verwijderen;
  • om ondubbelzinnig af te zien van een nucleaire capaciteit voor de nieuwe F35-gevechtsvliegtuigen, en;
  • om investeringen in kernwapens te verbieden.

Meer info over de ondertekening en ratificatie van het VN-verdrag op deze pagina van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)

Foto: Lamerie/Creative Commons