I can’t breathe – Geef zuurstof aan acties tegen structureel racisme | Pax Christi Vlaanderen

I can’t breathe – Geef zuurstof aan acties tegen structureel racisme

Op 25 mei liet George Floyd het leven. De beelden en het verhaal zijn intussen vanuit Minneapolis in de Verenigde Staten over de hele wereld verspreid. De afbeelding van George Floyd verschijnt wereldwijd op muren, van Manchester tot Kenia, van zijn thuisstad Houston tot op een kapotgeschoten gebouw in Syrië.

Het racismevirus

George Floyd staat symbool voor dat andere virus. Een virus dat niet iedereen in elk land even hard raakt. Een virus dat wel kleur kent. Een virus dat ook de wereld nog steeds teistert, dat miljoenen mensen niet opsluit maar uitsluit, dat mensen ziek maakt en in het ergste geval de dood in jaagt: racisme.

8 minuten en 46 seconden stond het op de nek van George Floyd. 8 minuten en 46 seconden. Voor je verder gaat in dit artikel, beste lezer, nodigen we je uit tot 8 minuten 46 seconden stilte bij deze video, net zoals tijdens acties in de VS en daarbuiten. Stilte voor Floyd, stilte voor alle slachtoffers van racisme, stilte om ruimte te laten aan verandering, stilte om ruimte te laten aan solidariteit met en tussen onze broeders en zusters van kleur.

Verklaring Pax Christi USA

Onze collega’s van Pax Christi USA publiceerden naar aanleiding van de moord een krachtige verklaring met een bijzondere oproep naar een deel van hun leden. Het is een oproep die ook wij willen herhalen:

“Wij moedigen de witte leden van Pax Christi VS aan om op lokaal niveau bewegingen van mensen van kleur te ondersteunen en als bondgenoten naast hen te staan. Zij die het systeem voor hun eigen macht onaangeroerd willen laten, steunen op witte mensen die zwijgen en die zich afzijdig houden van bewegingen voor rechtvaardigheid.”

Want het fundamenteel problematische is dat deze vorm van racisme, structureel racisme, zich onder meer toont in instituties die ons moeten beschermen. Overheidsinstellingen die ten dienste moeten staan van burgers, àlle burgers. Zij moeten er mee voor zorgen dat mensen zich deel van de samenleving voelen, dat ook zij meetellen en hun rechten worden gewaarborgd. Als dat gevoel er niet is, rest enkel vervreemding en afkeer tegenover de samenleving en haar vertegenwoordigers.

Lees hier de volledige verklaring van Pax Christi USA.

Protest wereldwijd

Niet enkel het verhaal van George ging wereldwijd, ook de protesten van #BlackLivesMatter. Nee, niet iedere context is gelijk aan de Amerikaanse context. Maar de protesten vertellen ons twee zaken. Mensen, los van kleur of cultuur, zijn wereldwijd solidair met elkaar, wanneer zij die onderdrukt worden hun steun nodig hebben. Maar bovenal herkennen velen hun eigen leefwereld, zien ze een afspiegeling van hun eigen samenleving. Ze zien flitsen van hun leven, van hun confrontaties en van het politieke beleid in hun land.

COVID zorgt niet dat racisme in zijn kot blijft

Zonder herkenning staan in COVID-tijd geen 10.000 mensen in Brussel te protesteren. Want 99% van hen heeft zich op een bepaald moment afgevraagd: weegt dit op tegen de besmettingsrisico’s? Voor mensen die dit virus elke dag beleven, bestaat geen pauzeknop, ook niet in deze uitzonderlijke tijden.

Voor mensen van kleur is het geen tijdelijke beweging, geen tijdelijke discussie op sociale media of politieke discussie met kennissen op café. Voor hen is het iets dat altijd aanwezig is.

Want ook hier, in België, is verandering nodig. Pax Christi ondersteunt de duidelijke oproep van onder meer Orbit vzw om eindelijk werk te maken van een ambitieus en uitvoerbaar nationaal plan tegen racisme binnen de interministeriële conferentie tegen racisme.

P.S.

Natuurlijk moet er waar mogelijk rekening worden gehouden met de bijzondere gezondheidscontext. Natuurlijk hoort materiële schade berokkenen en geweld op personen niet thuis op protesten. Dat vinden 99% van de betogers ook. Dit schrijven we hier als P.S., want laat ons nu beginnen met structureel racisme te stoppen.

(Foto: Street art in Berlin - CC)