Image

Help mee aan Palestijnse Nakba-herdenking op 14 en 15 mei 2022

Palestina - Israël
Actie

Op 14 mei en 15 mei 2022 herdenken wij de Palestijnse Nakba, de catastrofe die in 1948 begon en nooit gestopt is. Via stiltecirkels zetten we dit onrecht in de kijker. Help jij mee?

De Werkgroep Israël-Palestina is op zoek naar mensen her en der in Vlaanderen en Brussel om mee te zorgen voor zo veel mogelijk stiltecirkels. Dit actiemodel zetten we in om het onrecht dat de Palestijnen is overkomen in 1948, maar dat voortduurt tot de dag van vandaag, in de kijker te zetten. De stiltecirkel is een vreedzame actievorm: uit solidariteit met de Palestijnen die niet gehoord worden, staan deelnemers zwijgend in een grote kring. Een uur stilte zegt soms meer dan luid protest.

Dit jaar focussen we op de financiering van de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden. De coalitie “Don’t Buy into Occupation” berekende dat tussen januari 2018 en mei 2021 255 miljard dollar via leningen en andere financiële producten werd verstrekt aan bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingenindustrie. Surf naar https://dontbuyintooccupation.org/ voor het volledig rapport. De Israëlische bezetting en het nederzettingenbeleid worden mede in stand gehouden dankzij buitenlandse investeringen, ook vanuit België. Het is medeplichtigheid aan een ernstige schending van het internationaal recht, waarvan miljoenen mensen het slachtoffer zijn. 

Word jij hier ook door verontwaardigd? Heb jij tijd en zin om mee te werken aan de Nakba-herdenking? Goed! Want we zoeken mensen voor verschillende taken, zoals het praktisch organiseren van de straatactie, het bekendmaken van deze actie op lokaal niveau, het maken van foto's tijdens de actie, of het aanspreken van passanten als steward. 

In de afgelopen jaren waren er stiltecirkels in vijftien steden en gemeenten. Dat mogen er dit jaar meer zijn. Aarzel dus niet en mail naar Annemarie Gielen voor 15 maart 2022.