Image
interfaith statement

Gezamenlijke interreligieuze verklaring ter verwelkoming van de eerste Meeting of States Parties van het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens

Kernwapens
Standpunt

Als geloofsgemeenschappen uit een verscheidenheid van tradities en van over de hele wereld, verenigen wij ons met één stem om deze eerste Vergadering van Verdragspartijen (MSP) bij het Verdrag inzake het Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW) te verwelkomen. Wij zijn verheugd over deze historische gebeurtenis en vieren deze mijlpaal die ons dichter brengt bij een wereld zonder kernwapens.

Wij komen bijeen in een tijd waarin de dreiging van nucleaire vernietiging dichterbij is dan ooit tevoren. Zovelen onder ons lijden onder angst voor de toenemende dreigingen van de kernwapenstaten. Geconfronteerd met deze existentiële dreiging zijn we meer dan ooit vastberaden om kernwapens af te schaffen.

Wij zijn ons bewust van de bedreigingen waarmee de mensheid en onze geliefde planeet worden geconfronteerd. Van de verwoestende gevolgen van een wereldwijde pandemie tot de toenemende dreiging van een klimaatramp, de inzet voor het leven op aarde is nog nooit zo hoog geweest. Kernwapens zijn een tastbaar voorbeeld van deze bedreigingen met het risico dat zij vormen voor de menselijke gezondheid en de stabiliteit van het milieu. De middelen die momenteel worden besteed aan de ontwikkeling en het onderhoud van deze wapens moeten worden herbestemd aan steun voor de meest kwetsbaren en de bescherming van de planeet door te investeren in voedsel, onderwijs, gezondheidszorg en klimaatrechtvaardigheid.

Onze geloofstradities roepen ons op om dit misbruik van middelen aan de kaak te stellen en op te roepen tot meer internationale samenwerking om voorgoed een einde te maken aan kernwapens. Kernwapens zijn een instrument van overheersing en gewelddadige intimidatie in een tijd waarin we dringend voorrang moeten geven aan menselijke veiligheid. Onze religieuze en spirituele tradities staan een ethos van wederzijdse hulp, zorg voor de vreemdeling en vertrouwen in de gemeenschap voor.

Onze geloofstradities blijven geloven in een betere toekomst. We worden herinnerd aan onze gezamenlijke kwetsbaarheid en ons gezamenlijk vermogen om empathische en intelligente beleidskeuzes te maken. We blijven ons niet alleen inzetten voor onze eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid en het welzijn van elkaar. We begrijpen het onderlinge verband tussen rechtvaardigheid en vrede en we blijven ons inzetten voor een wereld waarin geen enkele gemeenschap de macht heeft een andere te vernietigen, waar de veiligheid van sommigen niet afhangt van de onveiligheid van anderen.

We dringen er bij de verdragspartijen van het TPNW op aan om aandacht te schenken aan de stem van de Hibakusha's van de wereld en bij te dragen tot de versterking van het verdrag door de stemmen van de getroffen gemeenschappen volledig in het verdrag op te nemen zodat wij als internationale gemeenschap kunnen herstellen van de schade veroorzaakt door kernwapens. We dringen er ook bij alle staten op aan zich in te zetten voor de universalisering van het TPNW, en verzoeken alle landen die het verdrag nog ratificeerden, dit tijdig te doen. En tenslotte dringen we er bij alle kernwapenstaten op aan te handelen in overeenstemming met hun verbintenis tot nucleaire ontwapening en concrete maatregelen te nemen om de nucleaire dreiging te verminderen.

In een wereld die vaak somber lijkt, vieren wij deze eerste vergadering van verdragspartijen als een sprankel van licht en hoop. Net zoals wij samenkomen om onze stemmen en gebeden te verenigen over onze eigen geloofstradities heen, zo juichen we uw inzet voor multilateralisme en diplomatie in een tijd van verdeeldheid en spanningen toe. We staan achter u om de wereld te bevrijden van kernwapens en een wereld te creëren waarin we samen vooruit kunnen voor gemeenschappelijke veiligheid en wederzijdse bloei.

Ondertekend door 144 religieuze organisaties wereldwijd:

Statement in het Nederlands

Origineel statement in het Engels