Image

Gebedsweek voor Vrede in Israël en Palestina gaat van start

Palestina - Israël
Aankondiging

Tijdens de Gebedsweek, die ook de Internationale Dag van de Vrede op 21 september omvat, worden kerkelijke organisaties, religieuze gemeenschappen en gelovigen aangemoedigd om een gezamenlijke getuigenis af te leggen ten gunste van vrede en rechtigvaardigheid voor Palestijnen en Israëliërs. Dit kan door het organiseren van of het deelnemen aan erediensten, educatieve evenementen en steunbetuigingen.

De Wereldraad van Kerken (WRK) nodigt lidkerken, geloofsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties over de hele wereld uit om mee te doen aan de Week van gebed voor rechtvaardige vrede voor iedereen in Palestina en Israël. Gemeenschappen en individuen over de hele wereld die de hoop op gerechtigheid delen, zullen zich tijdens deze week verenigen om vreedzame acties te ondernemen en om een gemeenschappelijke internationale publieke getuigenis te maken.

Thema van 2023 is het onrecht tegen gezinnen: de rechten van de familie

Tijdens de herdenking van 75 jaar Nakba (de Catastrofe) van het Palestijnse volk die begon in 1948, heeft het voorbereidend comité van de Gebedsweek dit jaar de onrechtvaardigheid voor de familie aan de kaak gesteld. Ze hebben het volgend Bijbelvers gekozen voor deze kwestie: "Vossen hebben holen en vogels in de lucht hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen." Mattheüs 8:20

Geen plek om mijn hoofd neer te leggen! Het is een grote uitdaging voor Palestijnse gezinnen die moeilijkheden ondervinden op weg naar een thuis. We horen verhalen van pijn, maar ook van veerkracht bij het vinden van oplossingen. Het recht van elke familie op een thuis zou heilig moeten zijn. Thuis is immers de plaats waar je het hoofd veilig en in vrede te ruste legt.

Een voorbeeld: onwettige sloopwerkzaamheden in Oost-Jeruzalem

Tussen de ondertekening van het Oslo-akkoord op 13 september 1993 en 31 december 2022 heeft Israël 2.787 bouwwerken gesloopt in Oost-Jeruzalem, waaronder 213 door internationale donoren gefinancierde bouwwerken. Hieronder bevonden zich huizen, sanitaire, water- en andere hygiënefaciliteiten en landbouwvoorzieningen. 5.093 personen werden ontheemd, waaronder 2.582 kinderen. 

Israëls sloopbeleid is een schending van het Internationaal Recht. Artikel 53 van de Vierde Conventie van Genève verbiedt elke vernietiging van eigendom die niet absoluut noodzakelijk is voor militaire operaties. Artikel 53 roept ook op tot de bescherming van alle roerende goederen in huis, zoals meubels, geld, auto's en uitrusting. Israël erkent de Palestijnen in Oost-Jeruzalem niet als te beschermen burgers in een bezet gebied waar de Vierde Conventie van Genève van toepassing is en behandelt de vernielingen daarom als een interne administratieve aangelegenheid die door de gemeente wordt uitgevoerd. Unaniem hebben VN-resoluties sinds 1967 duidelijk geformuleerd dat Oost-Jeruzalem bezet gebied is, te beginnen met resolutie 242 van de Veiligheidsraad waarin de ontoelaatbaarheid van het verwerven van grondgebied door oorlog werd bevestigd. Israël legt elke resolutie naast zich neer.

Om te gebruiken in een viering of gebedswake, of in de klas:

Enkele uitspraken, verzameld door het Oecumenisch Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI -  Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel)

"Huisuitzettingen zijn het resultaat van extreme discriminatie in de Israëlische stedenbouwkundige wetten. Het ontbreken van bestemmingsplannen is een opzettelijk beleid om Oost-Jeruzalem te annexeren en te bevolken met Israëlisch demografisch oogpunt. Dit beleid leidt tot het onvermogen van Palestijnse bewoners om vergunningen te krijgen, zodat zij dan gestraft worden voor ‘ongeoorloofde’ bouw. Met sloop tot gevolg. Het komt erop neer dat als Palestijnen geen mogelijkheid hebben om legaal te bouwen, ze geen ruimte meer hebben om er te wonen en zo de stad zullen moeten verlaten. De humanitaire gevolgen voor gezinnen, kinderen, buren en de gemeenschap als geheel zijn immens. Israël moet stoppen met deze onwettige onteigeningsmaatregelen en moet zorgen voor een duurzame oplossing die de rechten van de gezinnen op hun huizen, gemeenschappen en stad veilig stelt." - Rachel Schwartz, Ir Amim, Coördinator Internationaal Publieksbereik. 27 maart 2023.

"Waar zijn de mensenrechten? Waar zijn de Verenigde Naties? Waar zijn Europa en de Verenigde Staten? Onze huizen en bomen worden vernietigd. Ze willen ons eruit schoppen." - Man uit Wadi El Joz wiens huis werd gesloopt. 12 maart 2023.

Nora Carmi uit Jeruzalem en bestuurslid van Pax Christi International: “Wij, de inheemse gelovigen van UW LAND, begrijpen duidelijk uw uitspraak: "De Mensenzoon heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen" omdat het onrecht en de onbillijkheid al gedurende twee millennia bestaan. In feite is de situatie verslechterd en de afgelopen 75 jaar van de voortdurende Nakba zijn het concrete bewijs. De mens weigert te begrijpen dat de Almachtige ons naar Zijn beeld heeft geschapen om Zijn Woord van waarheid, gerechtigheid en vrede tussen alle mensen te leven, onder de hele schepping, te beginnen in Uw Land. U gaf ons de visie en de weg. Is het niet de tijd, voordat het te laat is, om Uw leringen thuis, in de maatschappij, in politieke arena's en in de kerk in praktijk te brengen? Velen zijn vastbesloten om dit te doen ondanks de moeilijkheden en uitdagingen. Ja, we kunnen het als we onze geesten en harten verenigen. In de naam van God, help ons!”

Enkele korte gebeden:
Woorden van Patriarch Emeritus Michel Sabbah:

Heer Jezus, u heeft met uw leerlingen geleefd op aarde. U heeft hen voor een kort moment in droefenis gelaten, waarna u uw Geest hebt gestuurd om hen het volle leven te geven. Heer Jezus, vervul mij van uw Geest, uw vreugde, met dewelke ik alle momenten kan leven, de momenten van leven en van dood, tijdens mijn leven op aarde. Amen

Woorden van Milen, een deelnemer aan het EAPPI programma uit Colombia

Goddelijkheid,

Wij vragen om uw voortdurende tederheid, bescherming en kracht voor alle families in het bezette Palestina. Elke dag verzetten de families, het hart van de Palestijnse gemeenschap, zich met waardigheid en moed tegen de impact van de Israëlische militaire bezetting. Een bezetting die 75 jaar lang heeft geprobeerd de wereld te scheiden en te doorbreken, banden van liefde en identiteit als familie van moeders, vaders, dochters, zonen, koppels, zussen, broers en zovele generaties. Ook vragen wij om kracht voor het Oecumenisch Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël -EAPPI: voor alle personen die deel uitmaken van het programma, voor de leden van de oecumenische begeleidingsteams, de mensen van de coördinatie. Zij zijn dagelijks getuige van het verzet en de betrokkenheid dat elk Palestijns gezin bij elkaar blijft, op basis van hun recht om zonder bezetting en in vrede te leven.

Voor al het materiaal voor deze Gebedsweek kan je terecht op de website van de Wereldraad van Kerken. Het materiaal is enkel in het Engels te downloaden.