Image
kaarsen

Gebed om vrede voor Palestijnen en Israëli's

Spiritualiteit
Palestina - Israël

Dit gebed is herwerkt door de Werkgroep Vredesspiritualiteit van Pax Christi, met dank aan Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury, voor de wereldwijde oecumenische dag voor gebed van vrede op vrijdag 27 oktober 2023

God, Vader van gerechtigheid en mededogen,

wij roepen tot U voor allen die vandaag lijden 

in het land waar uw veelgeliefde Zoon Jezus heeft geleefd.

Wij bidden voor uw geliefde kinderen, Israëli’s en Palestijnen, 

die ten diepste gewond zijn door blinde haat en wraak, 

en die in grote angst leven voor wat komt. 

 

Wij bidden voor allen die in hun hart grote woede voelen.

Buig hun hart om tot de vrede die Jezus heeft gebracht. 

Dat wij samen in staat zijn haat en wraak te keren

en het kwaad niet met nog groter kwaad beantwoorden. 

Laat iedereen het internationaal recht eerbiedigen,

de burgers sparen en toegang blijven geven 

tot het levensnoodzakelijke om in waardigheid als mens te leven. 

 

Wij vragen U, God van vrede, wek nieuwe vredestichters op

die van U voldoende innerlijke kracht ontvangen  

om andere wegen te gaan dan de weg van dood en vernieling. 

Dat uw vredestichters in waarheid handelen én gehoord worden.

Dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers 

en dat de hartenkreet van kinderen de gewetens raakt en ombuigt.

Dat de huidige orgie van geweld vandaag nog stopt 

en deze hel van wraak mag worden geblust door uw engelen van vrede.

 

Amen.