Gaza: humanitaire crisis eist onze aandacht | Pax Christi Vlaanderen
|
7 mei 2021

Deze humanitaire ramp is een direct gevolg van de blokkade die Israël in 2007 instelde

Gaza: humanitaire crisis eist onze aandacht

Leden van het Midden-Oostenplatform van 11.11.11, waaronder Pax Christi Vlaanderen, vragen de Belgische regering om de humanitaire crisis in de Gazastrook ernstig te nemen en hiermee rekening te houden bij het nemen van beslissingen binnen de structuren van de Europese Unie en de Verenigde Naties. 

In een briefing paper stellen de leden van het Midden-Oostenplatform o.a. dat de humanitaire crisis in Gaza het gevolg is van de politieke beslissing van de Israëlische overheid om, sinds 2007, de Gazastrook af te sluiten. De blokkade is een collectieve bestraffing, die illegaal is onder het internationaal recht en niet in het belang is van de Israelische veiligheid.   

De paper zoomt ook in op de coronadreiging. Het gezondheidssysteem in Gaza is, als gevolg van de blokkade en als gevolg van het Israëlisch geweld aan de grens, ontoereikend voor het succesvol bestrijden van COVID-19. Israël is als bezettende macht verplicht onmiddellijk alle beperkingen op de invoer van het benodigde medische materiaal op te heffen. Tevens is het verplicht om de vaccinatie en de gepaste medische zorg voor alle personen onder zijn controle te voorzien. De ongelijke toegang tot het vaccin op basis van ras of etnische origine is discriminerend en kan gezien worden als illustratie van de ondertussen breed gedragen kwalificatie van de situatie als een apartheidsregime.
 
Lees de volledige paper via de download op deze pagina.
 
Foto: Lieve Herijgers, Broederlijk Delen