Image

Een najaar op stap met ‘participatief theater’ als middel tot empowerment en sociale verandering.

Migratie
Verslag

U Move 4 Peace (UM4P) zette ook in het najaar van 2017 participatief theater in om te komen tot empowerment, conflicttransformatie en sociale verandering.

Ze ging hiervoor de samenwerking aan met tal van partners en werd gevraagd op diverse plaatsen om de kracht en de mogelijkheden van de methode te tonen.

De kracht

Op 10 november kreeg UM4P de kans haar praktijk te demonstreren op de introductiedagen van Socius voor nieuwe werknemers in de sociaal-culturele sector. Geen enkele introductie in de methode blijft zomaar aan de oppervlakte. Tijdens de introductie kwam het al snel tot een concrete situatie van uitsluiting en minderwaardigheid. Ook op de opleiding sociaal-cultureel werk op de Karel De Grote-hogeschool kregen toekomstig sociaal werkers een teaser van de kracht van de methode. In volle #MeToo-tijd kwamen verhalen van studentes naar boven. Met 30 studenten kwam het tot een ervaringsgerichte dialoog rond de materie.

De praktijk

Op 28 november ging UM4P een namiddag aan de slag met studenten gezondheidszorg van de Hogeschool Odissee in Brussel over wat cultuursensitieve zorg betekent, wat de obstakels kunnen zijn en hoe ze zich persoonlijk tot verhouden. Een hele namiddag was er ruimte voor een diepgaande dialoog over culturele verschillen, vooroordelen, racisme en politieke correctheid bij onszelf en de ander.

Een groep doelgroepvrijwilligers van Filet Divers, een organisatie waar armen het woord nemen, zocht naar alternatieve manieren voor moeilijke situaties die ze tegenkomen in hun vrijwilligerswerk. Heel wat van hen regelen het onthaal van de bezoekers van de sociale kruidenier van Filet Divers en worden in deze functie soms geconfronteerd met uitdagende voorvallen en conflicten.

Langere trajecten waren er in het najaar met 2 vrouwengroepen van het CAW Antwerpen.

UM4P begeleidde een weekend van 17 tot 19 november in de Ardennen met een groep vrouwen van de vrouwenwerking uit de Kerkstraat. Vrouwen in bijzonder kwetsbare posities: in armoede, dakloos of zonder papieren of een combinatie. In een veilige omgeving werd er onder meer gedeeld wat een “thuis” betekent voor hen. Maar ook over welke obstakels ze ondervinden in hun leven om zichzelf volledig te kunnen ontwikkelen. Zoals altijd werd er ook gezocht naar verandering en empowerment. Welke zaken konden ze doen om deze obstakels te doorbreken of te omzeilen. Welke krachten bezaten ze zelf om dat te doen en welke krachten waren er in hun omgeving om hen te versterken. (De foto bij dit artikel komt van dit weekend.)

Acht weken lang werkte een groep vrouwen van IVCA rond moeilijke situaties en onrecht in hun leven. Acht weken lang werd gezocht naar nieuwe kracht in de soms broze verhalen. Het traject behandelde diverse thema’s. Uiteindelijk resulteerde het in enkele scènes van familiaal geweld die werden getoond aan andere vrouwen de betrokken zijn in IVCA op 19 december. Er volgde een krachtige theatrale dialoog tussen de vrouwen over deze verschrikkelijke situaties.

De mogelijkheden

Tot slot gaven we een try-out workshop in de Gevangenis Merksplas met geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Er wordt bekeken om in 2018 ook met deze groep een traject op te starten.

2018

2018 belooft een bijzonder jaar te worden met 2 nieuwe theaterstukken die worden gecreëerd in het voorjaar en gespeeld in het najaar, één over taal en integratie en één over straf en detentie bij delicten.

Er zijn of worden bovendien diverse partnerschappen gesmeed voor trajecten rond ‘racisme en discriminatie’, ‘een toekomst voor mensen met een migratieachtergrond’ en ‘opvoedingsondersteuning voor jonge moeders’.