Conferentie: 'Geloven in verzoening' | Pax Christi Vlaanderen

Conferentie: 'Geloven in verzoening'

Op zaterdagnamiddag 27 juni 2020 geeft Paul Lansu een conferentie over 'Geloven in verzoening. Hoe komen wij tot verzoening met onszelf, met onze naaste, met onze omgeving en met God? Hoe werkt verzoening op wereldvlak?', naar aanleiding van 75 jaar Pax Christi International.

De conferentieheeft plaats van 14 tot 16 uur in het zaaltje 'Melania' op het begijnhof, bij de Gemeenschap van Villers, Rodestraat 39 (Begijnhof), Antwerpen.

Aansluitend is er om 16.30 uur eucharistieviering in de Begijnhofkerk.

Paul Lansu is priester van het bisdom Antwerpen en bestuurslid van Pax Christi International en Pax Christi Vlaanderen.

De beweging met de naam 'Pax Christi' is ontstaan op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het idee van een kerkelijke vredesbeweging gaat al terug tot de Eerste Wereldoorlog met de gedachte 'Nooit meer oorlog'. In 1944 zijn het Franse en Duitse katholieken die gestart zijn met Pax Christi als een verzoeningsbeweging tussen de beide landen. Op 13 maart 1945 werd: 'Pax Christi' opgericht als een internationale vredesbeweging.