Colloquium: Autonome wapens, propere oorlog? | Pax Christi Vlaanderen

Colloquium: Autonome wapens, propere oorlog?

Op 19 februari 2020 organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen naar aanleiding van vredesdag een colloquium over de ethische vraagstukken rond oorlogvoering met autonome wapensystemen.

Robotica, artificiële intelligentie en cybertechnologie namen de afgelopen jaren een hoge vlucht, ook in oorlogvoering. Die evolutie roept nieuwe ethische vraagstukken op. Vanuit militair standpunt worden deze ontwikkelingen vaak verdedigd als een weg naar ‘menselijker’ oorlogen. Volgens die stelling zijn deze wapensystemen efficiënter op het terrein en resulteren zij in een duurzamere defensie, snellere oplossing van conflicten en minder slachtoffers. De strijd met autonome wapens lijkt zo een effectieve manier om deze doelen te bereiken. Het weglaten van menselijke strijders van het slagveld – in het geval van een volledig ‘gerobotiseerde’ oorlog – zou dan de meest directe manier zijn om slachtoffers te vermijden.

Maar er zijn ernstige ethische vragen te stellen bij de inzet van autonome wapens en geautomatiseerde oorlog. De depersonalisatie van oorlogvoering verhoogt de neiging om de oorlog te verklaren, en daarmee het risico op een oorlog die vanuit menselijk en politiek oogpunt niet meer te controleren valt.

In het colloquium Engineering Clean Wars? Cyber Warfare and Autonomous Weapon Systems: Provocative Realities and Ethical Perspectives op vredesdag willen wij tot een beter begrip komen over deze ontwikkelingen in cyberoorlogvoering en autonome wapensystemen. Wij willen een ethische en juridische reflectie op deze nieuwe militaire fenomenen ontwikkelen, tegen de achtergrond van een veranderend geopolitiek landschap. Daarin worden wij, naast oude en nieuwe militaire machten, geconfronteerd met wereldwijd groeiend populisme.

Dit colloquium brengt wereldautoriteiten uit de vakgebieden wetenschap en technologie, recht, ethiek en theologie samen om na te denken en een dialoog te voeren over dit nieuwe en urgente onderwerp in vredesethiek voor de volgende generaties.

Gastsprekers zijn Daniel Fiott (VUB), Bart Preneel (KU Leuven), Martin Meganck (KU Leuven), Lode Lauwaert (KU Leuven), Ludo Froyen (KU Leuven), Esther D. Reed (University of Exeter, UK), Dominique Lambert (Université de Namur), Jan Wouters (KU Leuven), Robin Vanderborght (UAntwerpen), Tom Sauer (UAntwerpen) en Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen).

Johan de Tavernier leidt het colloquium in, Didier Pollefeyt voert het slotwoord.

Voertaal van het colloquium is Engels.

Inkom gratis – je hoeft niet te registeren.

Praktisch

Woensdag 19 februari van 9.30 tot 16.30 u.

Promotiehal, KU Leuven, Naamsestraat 22, Leuven

Meer info en volledig programma van deze studiedag.