Brede steun voor Verbodsverdrag op Kernwapens | Pax Christi Vlaanderen

Brede steun voor Verbodsverdrag op Kernwapens

Op 22 januari 2021 trad het Verbodsverdrag op Kernwapens in werking. Kernwapens zijn vanaf nu officieel illegaal onder internationaal recht. Een enorm succes dat stevig gevierd werd door acties, webinars, films allerlei. En ook verschillende instellingen, leiders, organisaties, … verwelkomden het Verbodsverdrag en riepen landen wereldwijd op om zo snel mogelijk tot het verdrag toe te treden. Hieronder vind je een kort overzicht.

BV’s steunen het Verbodsverdrag

Met enkele filmpjes en een cartoon riepen een paar BV’s samen met Pax Christi de Belgische regering op om het Verbodsverdrag te steunen. Ook zij vinden dat kernwapens te gevaarlijk zijn om te houden. Tijd dus om daar verandering in te brengen.

Bekijk hier de video’s

Banken zweren kernwapens af

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verbodsverdrag op Kernwapens publiceerden zowel KBC als VDK bank een persbericht waarin ze investeringen in kernwapens afzweren.

KBC erkent de impact en het belang van het Verbodsverdrag. Dat is ook de reden waarom het op 1 juli 2018 een nieuw beleid invoerde waarbij àlle kernwapens uitgesloten werden van investeringen door de bank. De aanpassing van het KBC beleid werd mede mogelijk gemaakt door het werk van Bank on the Bomb en de Belgische Coalitie tegen Kernwapens, waar Pax Christi actief bij betrokken was. Lees het volledige statement hier.

Ook VDK bank deed een statement waarin het de inwerkingtreding verwelkomt en de Belgische regering oproept tot het ratificeren van het Verdrag. Of zoals Leen Van den Neste, voorzitter van het directiecomité, stelt: “We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen om de wereld veiliger te maken. Banken door deze nucleaire wapens niet te financieren, overheden door zich duidelijk achter een verbod te scharen. Hopelijk is de inwerkingtreding van het verdrag een aanleiding voor België om die stap te zetten.” 

Wereldwijd deden andere banken en financiële instellingen ook al afstand van investeringen in kernwapenproducenten. Zo deed de Japanse bank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) onlangs een update van het sociaal beleid van de bank om kernwapens volledig uit te sluiten. Als grootste bank van Japan en 5de grootste bank wereldwijd kan dat tellen. Het Nederlandse pensioenfonds ABP besloot in 2018 ook om de financiering van kernwapens uit te sluiten. Dat legde hen geen windeieren, zoals onderzoek van ABP onlangs aantoonde.

Hoewel de financiële sector het verdrag niet kan ondertekenen of ratificeren, geven voorgaande voorbeelden aan dat kernwapens onaanvaardbaar zijn. De veranderende houding van financiële instellingen en hun aangepaste beleid effent de weg naar de totale eliminatie van kernwapens.

Lees hier het rapport over financiële instellingen in België uit 2018.

Belgische bevolking steunt het Verbodsverdrag

Uit een opiniepeiling uitgevoerd in november 2020 bleek al dat meer dan driekwart van de Belgen (77%) graag zou hebben dat ons land het Verbodsverdrag ondertekent. Dat is een sterke toename tegenover 2019 toen 64% van de Belgen voor een ondertekening was. Het signaal aan onze politici is duidelijk.

Op vrijdag 22 januari 2021 gingen dan ook meer dan 100 mensen protesteren aan het ministerie van buitenlandse zaken in Brussel. Samen met de Belgische Coalitie tegen Kernwapens riepen ze de Belgische regering op om werk te maken van het Verbodsverdrag. De tijd van zich te verschuilen achter het Non-Proliferatie Verdrag is voorbij. Lees meer over de actie in Brussel in het actieverslag hier.

Op de dag van de inwerkingtreding kwam er ook steun vanuit parlementaire hoek. Vicky Reynaert (Sp.a) en Wouter De Vriendt (Groen), beiden federaal parlementslid, luisterden naar de oproep van 77% Belgen en schreven in een opiniestuk in de Knack dat België zijn houding ten opzichte van het Verbodsverdrag in vraag dient te stellen. “Want dat kan wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren aan nucleaire ontwapening. (…) Het is noodzakelijk dat er in België op zijn minst een debat ontstaat over de rol die ons land wil aannemen ten aanzien van dit verdrag, en of op zijn minst een waarnemersstatus bij dit verdrag mogelijk is. Op die manier kan dit verdrag bijdragen aan een veiligere wereld, zonder kernwapens. En laat dat exact zijn wat door alle partijen in deze regering werd onderschreven.” 

Lees het opiniestuk.

Steun van VN Secretaris-Generaal

Secretaris-Generaal Antonio Guterres verwelkomde de inwerkingtreding van het Verbodsverdrag als “een belangrijke stap in de richting van een kernwapenvrije wereld” en roept alle landen op om werk te maken van volledige nucleaire ontwapening.

Bekijk de volledige videoboodschap

Religieuze leiders wereldwijd spreken steun uit

De Belgische bisschoppen zijn verheugd over het Verbodsverdrag

De Belgische bisschoppen verwelkomen in een gezamenlijk statement de inwerkingtreding van het Verbodsverdrag op 22 januari 2021. Daarnaast roepen ze de Belgische regering op om werk te maken van een ondertekening van het Verdrag.

LEES HET VOLLEDIGE STATEMENT

Katholieke leiders wereldwijd verwelkomen het VN Verbodsverdrag op Kernwapens

Onder impuls van Pax Christi International spraken meer dan 100 katholieke leiders van over de hele wereld zich uit voor het Verbodsverdrag.

LEES HET VOLLEDIGE STATEMENT

Interreligieuze steunbetuiging aan het Verbodsverdrag

Meer dan 150 religieuze organisaties van verschillende geloofsovertuigingen en uit verschillende delen van de wereld spraken gezamenlijk hun vreugde uit over de inwerkingtreding van het Verbodsverdrag. Pax Christi Vlaanderen tekende mee.

LEES DE VERKLARING HIER

Paus Franciscus herhaalt steun voor het Verbodsverdrag 

De Paus riep op 20 januari in zijn wekelijkse audiëntie staten terug op om kernwapens uit te bannen en betuigde zijn steun aan het nieuwe Verbodsverdrag. Ook in zijn recente encycliek 'Fratelli Tutti' besteedde hij aandacht aan kernwapens.

LEES HET VOLLEDIGE STATEMENT (IN HET ENGELS)

Bisschoppen van Hiroshima en Nagasaki verheugd over de inwerkingtreding van het Verbodsverdrag

De bisschoppen van Hiroshima en Nagasaki verwelkomen het Verbodsverdrag als een heuglijke dag waarop overlevers decennia hebben zitten wachten. 22 januari luidt het begin van een nieuw tijdperk in. Ze roepen landen op om niet alleen het verdrag te tekenen, maar ook om slachtoffers van gebruik en testen bij te staan en te helpen. Voorts roepen ze Japan op om een leiderschapsrol aan te nemen in deze belangrijke gebeurtenis.

LEES HET STATEMENT HIER (IN HET ENGELS)

Meedoen met de volgende actie en campagne tegen kernwapans?

Word vrijwillger in de werkgroep Veiligheid en ontwapening.

Afbeelding: Tim Wright/ICAN