'Bouwen aan vrede' - een gesprek met Marc Pecsteen | Pax Christi Vlaanderen

'Bouwen aan vrede' - een gesprek met Marc Pecsteen

In het kader van de Vlaamse Vredesweek hield Pax Christi-medewerker Thomas Deweer op 3 oktober 2019 een live interview op facebook met Marc Pecsteen, vertegenwoordiger voor België in de VN- Veiligheidsraad.

Een uiterst boeiend gesprek. We brengen hieronder graag nog eens enkele opmerkelijke uitspraken onder de aandacht.

Hoe kan België als zeer klein land toch een verschil maken in de veiligheidsraad?

VN-Ambassadeur Pecsteen bevestigde dat de permanente vijf(China, Frankrijk, Rusland, Verenigd Koninkrijk en Verenigde staten) onbetwist het debat binnen de Veiligheidsraad domineren. Maar mits de juiste aanpak en hard werk lukt het België toch om heel wat te realiseren. De juiste aanpak heeft dan vooral te maken met hoe het vetorecht van de dominante vijf landen omzeild kan worden. Volgens Pecsteen is dat een kwestie van zoveel mogelijke niet- permanente leden achter je resolutie scharen. Niemand staat graag alleen aan de andere kant, dus wanneer alle niet-permanente leden je voorstel steunen zal je sneller op goedkeuring kunnen rekenen.

Is het systeem van vetorecht niet aan vervanging toe?

Marc Pecsteen zelf is zeker geen voorstander van het systeem, maar hij acht het wel noodzakelijk om alle belangrijke spelers rond de tafel te krijgen. Hier verwijst hij naar het mislukken van de Volkerenbond, een internationaal samenwerkingsverband dat na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht, omdat de Verenigde Staten niet mee rond de tafel zaten. De permanente vijf zijn de landen die invloed en middelen hebben om verandering teweeg te kunnen brengen. Pecsteen is wel voorstander van hervormingen binnen het vetosysteem. Zo benoemde hij een interessante hervorming die op tafel lag: bij gruweldaden, zoals een genocide, verliezen de permanente vijf hun vetorecht.

Als vredesorganisatie zijn we verheugd dat België in zijn lidmaatschap van de Veiligheidsraad gebruik maakt van de slogan “Consensus smeden, bouwen aan vrede”. De Vredesweek roept op tot meer financiële middelen voor vredesinvesteringen. Hoe vertaalt zich dat op het niveau van de Verenigde Naties?

Marc Pecsteen wist ons te vertellen dat België vorig jaar een bijdrage heeft gedaan aan het VN-Vredesopbouwfonds van twee miljoen euro en dat ons land ook in de toekomst van plan isdeze bijdrage te blijven leveren. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de volgende federaal minister van Buitenlandse Zaken.

Pax Christi Vlaanderen roept samen met de vele organisaties en burgers die de Vredesweek ondersteunden op om jaarlijks minstens twee miljoen euro te blijven bijdragen aan het VN-Vredesopbouwfonds. Het mag geen eenmalig ‘wapenfeit’ zijn. Onze diplomaten doen erg goed werk in de VN-Veiligheidsraad, laten we er ook de middelen tegenover zetten opdat de Verenigde Naties de capaciteit hebben om dit werk uit te voeren.