Academische opening Opleiding Vredeseducatie 2020 | Pax Christi Vlaanderen

Academische opening Opleiding Vredeseducatie 2020

Prof. De Wachter - De kunst van het ongelukkig zijn

Academische opening van de opleiding Vredeseducatie, een jubileumeditie voor haar tienjarig bestaan.

  • Zaterdag 8 februari 2020 van 9.30 u. tot 12.30 u.
  • Stadscampus Universiteit Antwerpen, Aula C.204, Prinsstraat 13.
  • Inschrijven: via rogerboonen@hotmail.com.
  • Prijs: 12 euro op rekeningnummer BE92 0688 9137 1423 t.a.v. Roger Boonen stuurgroep Opleiding Vredeseducatie.

Opleiding Vredeseducatie

Op 5 februari 2020 begint er een nieuwe Opleiding Vredeseducatie. Meer daarover vind je in deze brochure.

Wat?

In iedere samenleving is het bewaren en versterken van een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een actief proces en wordt door de afwezigheid van geweld een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde om de aandacht voor menswaardigheid gaande te houden en uit te diepen. Gelet op het broze karakter van dit hoge goed, wil de Opleiding Vredeseducatie een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op het vlak van sensibilisering en van vorming inzake het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten.

Voor wie?

Voor wie? We richten ons naar alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. Verder richten we ons ook naar professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, naar studenten aan universiteit en hogeschool en naar beleidsverantwoordelijken. Deze opsomming is niet-limitatief. 

 

  is ondersteunende organisatie.