Aanmoediging Bisschop Lode Van Hecke | Pax Christi Vlaanderen

Aanmoediging Bisschop Lode Van Hecke

Een woord van aanmoediging van de bisschop

Van 21 september tot en met 3 oktober verspreidt Pax Christi een stevig uitgewerkt digitaal bezinnend aanbod. Al wie zich vooraf aanmeldt, zal zeven maal thuis via internet dit bezinnend aanbod ontvangen rond het thema: “Bruggen bouwen in tijden van kwetsbaarheid”. 

De ene dag wordt een brug gebouwd met de gevangenen, een tweede dag een brug met de vluchtelingen en vreemdelingen in ons midden, en nog een andere dag een brug met de andere in mezelf. Het is mooi: een zevenvoudig aanbod om zeven bruggen te bouwen aan de hand van een getuigenis, een tegelspreuk, een psalm, een lied, een kortfilm, een beeld, een foto. 

Dit opbouwwerk in zeven stappen wordt ingeleid met de gave van de vrede en de zending tot vrede in het weekend van 19 en 20 september tijdens de eucharistieviering van de 25ste zondag door het jaar. De gave van vrede en de opdracht tot vrede verwijzen ook naar de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis. 

In de liturgie roept de profeet Jesaja ons op om de wegen van ongerechtigheid, onverschilligheid en bedrog te verlaten. Wie ingaat op de droom van God, kiest voor een weg ten leven, vrede, rechtvaardigheid en zorg voor de ander, dichtbij en veraf. Vervolgens ontvangen we in het evangelie de uitnodiging: “Gaat ook gij werken in mijn wijngaard.”

Werken in de wijngaard van de vrede blijft een moeilijke opdracht, soms met veel tranen van onmacht, pijn en verdriet. En toch… Wie kiest voor vrede, mag ook beseffen hoeveel ons elke dag gegeven wordt. De gelijkenis van Jezus eindigt met de toezegging dat God aan iedereen de volle maat van zijn liefde en vrede geeft. Wie bruggen bouwt van vrede in tijden van kwetsbaarheid, zal ook de vrede van Christus ontvangen. De Geest van vrede zal hem of haar nooit ontbreken. 

Bisschop Lode Van Hecke


 

Download de homilie en liturgische suggesties

Meer info over het digitaal bezinnend aanbod