Spiritualiteit

“De weg naar vrede is de weg van waarheid.

Waarachtigheid is zelfs belangrijker dan vredelievendheid.” - Mahatma Gandhi

Advent 2022 – Eucharistieviering voor vrede

Openingswoord

In deze nieuwe Advent zien wij meer dan ooit uit naar vrede

samen met alle mensen van goede wil.

 

Op de eerste zondag van de Advent zegt God ons

bij monde van de profeet Jesaja:

“Geen mens zal nog de wapens leren hanteren.”

En op de tweede zondag van de Advent horen we de boodschap:

“Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen.”

 

Midden de vreselijke oorlog in Oekraïne en in andere landen

smeken we met aandrang:

“God, raak de gewetens van hen die nu oorlog voeren.

Laat de vrede opnieuw opbloeien in waarheid en gerechtigheid.

En dat ook wij onze kleine oorlogen staken

dank zij Jezus Christus die onze vrede is geworden.”

 

Voorbeden

 

Dat wij omhelzen

dat de Ander net mooi is

in hun, haar of zijn eigen Anders-zijn,

laten wij bidden.

 

Dat er midden de vreselijke oorlog die nu woedt in Oekraïne

naar een uitweg wordt gezocht in waarheid en gerechtigheid,

laten wij bidden.

 

Dat zij die nu oorlog voeren in Oekraïne en elders

zich niet langer verstoppen achter leugens,

dat zij onschuldige burgers niet langer met wapens bestoken,

laten wij bidden.

 

Dat wij elkaar als broeders en zusters

over de ganse aarde laten leven en

verbondenheid zoeken in plaats van conflicten,

valse oordelen en neerbuigendheid,

laten wij bidden.

 

Vrede vragen wij voor de volkeren

die elkaar tot de tanden gewapend naar het leven staan,

En die alleen door dreigement en angst

gedwongen worden tot een schijn van vrede.

Laten wij bidden.

 

Om harten die demilitariseren,

te beginnen met het onze, en

vervolgens het geweld helpen ontkrachten,

laten wij bidden.

 

 

Gebed na de communie

 

Heer en Vader van de mensheid

die alle mensen geschapen hebt met dezelfde waardigheid,

schenk aan onze harten een geest van broederlijkheid.

Inspireer ons tot de droom van nieuwe ontmoetingen

in dialoog, gerechtigheid en vrede.

Stimuleer ons om een meer gezonde samenleving

en een wereld op te bouwen in waardigheid,

zonder honger en zonder armoede,

zonder geweld en zonder oorlogen.

Dat ons hart zich mag openen

voor alle volkeren en alle naties van deze wereld.

Laat ons het goede en de schoonheid erkennen

die U in elk van ons hebt uitgezaaid.

Laat ons banden van eenheid smeden

door gemeenschappelijke daden en gedeelde hoop.

Amen.                                                    

 

Paus Francicus

 

 

Vredesmomenten (inspiratieteksten)

 

Durven beginnen waar anderen ophouden

Willen geloven dat het goede zijn weg vindt

Leren ontdekken wat in jezelf verborgen ligt

Mogen ervaren dat hoop niet misleidt

Laten gebeuren wat je niet in de hand hebt

Kunnen loslaten om het nieuwe te verwachten

 

Kris Gelaude

  

 

Heb maar gewoon de vrede lief op de plaats waar je staat:

dan heb je alles bij je waar je van houdt.

De vrede hangt van jouw hart af.

Je deelt haar niet met je vrienden,

zoals je brood met hen deelt.

Brood vermindert naarmate je

het breekt en uitdeelt.

Maar de vrede lijkt op het brood

dat de leerlingen van Jezus

in hun handen zagen groeien,

terwijl zij het braken en uitdeelden.

 

Augustinus

 

------------------------

 

Oorlog start niet met wapens

Het begint met een recept van de leugen,

Woorden die verdraaide waarheden echoën

En mensen die zwijgen

 

Oorlog start niet met wapens

Het voedt zich met vuile blikken op straat,

Met racisme en anonieme haatberichten op sociale media

En mensen die zwijgen

 

Oorlog start niet met wapens

Totdat we voldaan berusten in wijzende vingers

En rust geen keuze meer is

Maar een verstilde noodkreet

 

Vrede start bij mensen die zwijgen,

Hongerig, om te luisteren

 

Bénédicte Kusendila